måndag 13 mars 2017

Avanza sänker priset för Europahandel

Avanza meddelade härom veckan att de sänker priset för europahandel. Minicourtaget för handel på Tyska börsen sänks till 1 EUR, och hamnar därmed på samma pris som Nordnet haft i en bra bit över ett år. En extra glädjande nyhet är att man nu även kan handla direkt via siten på börserna i Nederländerna, Belgien och Portugal med minicourtage 4 EUR. (Nordnet har bara telefonorder för dessa börser och minicourtage från 99 kr.) Dessutom aviserar man att det inom kort även kommer att erbjudas handel på franska och italienska börsen via siten. Inget minicourtage anges för dessa, men då Parisbörsen ingår i Euronext tillsammans med Amsterdam, Bryssel och Lisabon så är en kvalificerad gissning att även det minicourtaget kommer att bli 4 EUR.

Däremot verkar Avanza inte ändra något på sitt minicourtage på Helsingforsbörsen om 0,95 EUR trots att Nordnet bara tar 1 kr.

Priskriget fortsätter alltså.

Kommer du att börja handla på dessa börser nu när priset sänks?

söndag 5 mars 2017

Månadsrapport: februari 2017

Nyckeltal:

Tillgångar:
273 469,46 kr
(258 063,26 kr)
Belåning:
40 976,68 kr
(41 018,03 kr)
Eget kapital:
232 492,78 kr
(217 045,23 kr)
Nysparande:
1 300,00 kr
(1 300,00 kr)
Utdelningar:
318,62 kr
(397,40 kr)
Skuldränta:
51,00 kr
(51,00 kr)
Direktavkastning:
3,01 %
(2,97 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
198 522,40 kr
33 970,38 kr
17,11 %
199 981,38 kr
12 miljoner
236 654,99 kr
-4 162,21 kr
-1,76 %
240 057,84 krGraf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
217 978,60 kr
14 514,18 kr
5,06 %
(5,28 %)
233 450,19 kr
12 miljoner
219 505,43 kr
12 987,35 kr
14,26 %
(14,48 %)
235 090,01 kr
20 k/mån utd
219 289,46 kr
13 203,32 kr
12,87 %
(13,14 %)
234 850,58 kr

Kommentarer:

Någon gång nu och då kommer en sådan där månad där börsen går starkt och portföljen nästan kommer upp till 12-miljonersplanen. Senaste det hände var juli 2016, men nu var det dags igen med en uppgång på 6,52 % nysparande ej inräknat. Detta gör att vi återigen spräcker ett antal rekord: avkastningskravet för att nå 1 miljon minskar från 5,28 % per år till 5,06 % per år, för att nå 12 miljoner till 14,26 % per år från tidigare rekord 14,42 % per år, och för att nå 20 kkr i månadsutdelning har den fortsatt stigande direktavkastningen gjort att detta nu uppnås vid 8,3 miljoner i eget kapital vilket sätter avkastningskravet till 12,87 % per år jämfört med förra månadens, tillika innevarande rekord, 13,14 %.

Utdelningar februari 2017

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Apple (IPS)
16
5,06 kr
12,13 kr
68,78 kr 
Apple (NN)
2
0,57 USD
1,52 kr
8,61 kr 
Emera
28
0,5225 CAD
14,98 kr
84,86 kr 
Pentair
10
0,345 USD
0,00 kr
30,71 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,87 kr
3,64 kr
20,67 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,87 kr
12,90 kr
73,12 kr 
Realty Income Corp (NN)
20
0,2105 USD
5,62 kr
31,87 kr 

Ränteutgifter: 51,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
267,62 kr
(199,86 kr)
YTD:
614,02 kr
(353,94 kr)
R12:
5 728,29 kr
(4 155,07 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
3,03 %
(2,49 %)
Viktad 3 mån:
3,01 %
(2,48 %)
Viktad 12 mån:
2,91 %
(2,36 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 25,24%; EUR: 1,16%; USD: 48,47%; GBP: 10,13%; DKK: 1,50%; CAD: 13,51%

Nästa månad

Utdelningsfesten inleds med förväntade utdelningar från Castellum, Johnson & Johnson, Kone, Microsoft, Novo Nordisk och Realty Income, samt dessutom eventuellt från Becton Dickinson som har sista mars som utbetalningsdag, men det kan dröja en eller ett par dagar innan man har pengarna i sin svenska depå så det kan tänkas att den kommer att registreras som en april-utdelning istället.

Kommentarer

Utdelningarna tickar på. Kan konstatera att jag under årets två första månader fått mer i utdelning än vad jag fick årets tre första månader för två år sedan.

torsdag 2 mars 2017

Vänder aktier i Swedbank och köper mer finans

Swedbank logga

Avslutar februari med att öka i Swedbank. Dels köps tre aktier in till min IPS-depå för de utdelningar som trillat in de senaste månaderna, och dels läggs månadssparandet i KF-portföljen på sju Swedbank-aktier så att Swedbank tar position även där.

Planen med Swedbank-köpet är att öka utdelningen i april, vilket jag tidigare skrev om, då den annars riskerar minska sedan förra året till följd av att en del bolag som vanligtvis delar ut i början av april i år delar ut i slutet av mars, och dessutom börjar några bolag med halvårsutdelning, vilket i år ger en negativ effekt på vårutdelningarna. När jag sedan på kvällen för in köpen i mitt kalkylblad för att hålla koll på allt märker jag att jag dels missat att skriva in den preliminära utdelningen för ett av mina innehav, och dels har jag för flera bolag skrivit in dagen aktierna handlas utan utdelning och inte dagen pengarna faktiskt trillar in på kontot. När jag korrigerar dessa fel visar det sig att den preliminära utdelningen för varje månad i år är högre än motsvarande månad i fjol. Utifrån detta faller behovet att köpa aktier för aprilutdelningens skull.

Dagen efter köpet blir det att jag vänder på aktierna och säljer hela den dagen innan nyöppnade positionen om 7 aktier i min KF-portfölj. Jag ångrar helt enkelt månadssparandet och lägger det på annat istället. Att jag sedan gjorde 2% vinst på det dygnet är ju inte helt fel.

Jag tror fortfarande på Swedbank som långsiktig placering och behåller resterande tidigare innehav, men mot bakgrund av att jag hade felaktigt beslutsstöd så ”makulerar” jag denna månads månadssparande.

Intrum justitia logga

Månadssparandet (efter en dags villovägar i Swedbank-aktier) landade i Intrum justitia, ett finansbolag som sysslar med betalningstjänster, inkasso, betalningsgarantier, köp av fordringar och annat sådant som smörjer det faktureringsfinansiella maskineriet inom företagsvärlden. Bolaget började med utdelning 2006, och har sedan dess höjt varje år. I år blir det alltså 11:e året i rad som utdelningen höjs. Det är inte dåliga utdelningshöjningar heller: enligt börsdata.se har utdelningen höjts med 12,6% per år de senaste 10 åren, och 14,9% per år de senaste 5 åren. Direktavkastningen må vara låg (2,76%) men fortsätter dessa fina utdelningshöjningar så kommer det ändå att växa snabbt på kontot.

Utdelningen sker i maj, vilket redan tidigare är min bästa utdelningsmånad, men jag tänker inte avstå från att köpa bra aktier jag vill ha bara baserat på när de delar ut.

Köpet görs i min KF och det blir där en ny position, men jag har aktien i andra delar av mitt pensionssparande sedan flera år och har länge funderat på att öka mitt innehav.

tisdag 21 februari 2017

Köp: Kone

Kone

Märker att jag glömde skriva att jag förra månaden dagen efter köpet av Novo Nordisk vände blicken österut och köpte mer av Kone inför utdelningen i mars. 1 aktie köptes för € 42,55.

Kone, som tillverkar och sköter service av hissar och rulltrappor, har varit ett bra innehav och jag ökar gärna i dem i framtiden.

Verktyg för utdelningssammanställning

Blev tipsad om siten Nordnet/Avanza-sammanställning. Du hämtar själv din transaktionshistorik som csv-filer från Nordnet och/eller Avanza och lägger upp i verktyget (allt sägs ske lokalt på din dator, inga filer skickas någonstans) så får du diverse diagram, mycket med fokus på utdelningar. Här är exempelvis mina utdelningar per bolag förra året:

Utdelningar per bolag

Hmm… Jag kanske ändå inte ska öka mer i Realty Income på ett tag.

Verktyget har en del buggar, allt från att vissa diagram inte visas korrekt till att diagramexport inte fungerar (fick göra en skärmdump för detta ändamål) till att jag misstänker att det finns fel i hur den läser filerna. Rättas dessa till så kan dock verktyget vara ett bra sätt att få överblick på hur det går för sparandet, särskilt för oss som har konton på både Avanza och Nordnet.

söndag 19 februari 2017

Problem i sikte

Boksluten rullar in på löpande band och med dem förslagen på utdelning. Jag noterar att ett antal av de bolag som brukar ge mig utdelning i början av april i år istället kommer att dela ut i slutet av mars, och ytterligare några stycken som brukar pynta utdelning i maj hostar i år upp pengarna i april. Det är ju väldigt trevligt på ett sätt, men för oss statistikgalna som lider av en lätt rubbning blir det problem då mars i och för sig ser väldigt bra ut, men april visar preliminärt lägre utdelning än föregående år (tappet till mars täcks inte upp av det som tillkommer från maj) och framför allt maj visar på en klar nedgång. Så vill vi som jagar månader i sträck med ständig höjning av utdelningen jämfört med samma tid föregående år inte ha det!

Frågan är om man som lätt rubbad galning ska försöka parera detta genom köp i bolag som lämnar utdelning i just april eller maj. Att köpa bolag enbart efter när de lämnar utdelning är en dålig idé, men när man har flera köpkandidater kan man ju gallra efter utdelningsperiod. Köpkandidater för april är exempelvis Intrum Justitia. För att få mer pengar i maj kan man köpa exempelvis Investor eller H&M.

När vi ändå pratar H&M så är det ett av två bolag i min portfölj (det andra är Castellum) som i år inför interimsutdelning, det vill säga att utdelningen fördelas över flera tillfällen under året. I båda dessa fall två tillfällen, ett på våren och ett på hösten. Generellt tycker jag att detta är bra, då det ger jämnare inkomster över året från utdelningar. Den lätt rubbade sidan av mig får försöka upprätthålla cirklarna när det innebär minskad utdelning en månad relativt föregående år. Däremot så gör båda dessa bolag tvärt om mot vad Novo Nordisk gjorde förra året när de införde interimsutdelning. En utdelning är ju en del av vinsten sedan föregående utdelningstillfälle, och som sådan borde ju den första utdelningen nu i vår vara för helåret sedan föregående års utdelning, och sedan kommer höstutdelningen som är halv då den är sedan vårutdelningen. Efter det är alla utdelningar ”halva” då de täcker halvåret från föregående utdelning. Så gjorde Novo Nordisk. Både Castellum och H&M föreslår dock halv utdelning redan nu från våren 2017. Det innebär ju att utdelningen för kalenderåret 2017 förvisso motsvarar utdelningen för kalenderåret 2016, men för oss aktieägare innebär det ju faktiskt att vi bara får halv utdelning för verksamhetsåret 2016 (utdelning våren 2017) men full utdelning för verksamhetsåret 2017 (hälften hösten 2017 och andra hälften våren 2018).

Vill man så skulle man ju kunna se det som att utdelningen för verksamhetsåret 2016 fördelas över flera delbetalningar under 2017, men den tolkningen innebär ju i så fall att bolaget bara sitter och tjuvhåller på halva utdelningen, och då borde aktieägarna få ränta för att de behöver vänta ett halvår på hälften av sina pengar.