söndag 21 december 2014

Fire and forget!

De som spelat stridsflygspel på sin dator eller bara är intresserad av vapen och då i synnerhet bomber och missiler känner troligtvis till termen ”fire and forget”. Om man ska bomba ett markmål från luften finns tre typer av bomber:

  1. Dumma bomber — landar där de landar.
  2. Smarta bomber i två typer:
    a. Målsökande bomb/missil som kräver aktiv guidning till sitt mål, exempelvis genom att flygplanet eller någon marktrupp ”märker” målet med exempelvis en kraftig laser och missilen siktar på laserpunkten. Detta kräver att någon har optiskt fri sikt till målet och aktivt fortsätter bevaka bomben/missilen ända tills den träffat målet.
    b. ”Fire  and forget” — målsökande bomb/missil som själv styr mot sitt mål, exempelvis via GPS. När vapnet väl är avfyrat kan flygplanet alltså genast övergå till nästa uppdrag och behöver inte vänta kvar på platsen.

Jag har märkt att ”fire and forget” i hög grad gäller min portfölj. För runt 5–10 år sedan hade Avanza ett koncept som kallades ”månadens aktie”. Det var helt enkelt en av Avanza utvald aktie som under en kalendermånad kunde handlas courtagefritt. I och med att jag har en väldigt lång sparhorisont på detta sparande så använde jag större delen av månadssparandet på en eller ett par hundralappar för att köpa nano-poster (oftast runt 50–200 kr) i månadens aktie. Även om en så diversifierad portfölj (som mest innehöll den nog 50 olika företag) enligt de flesta som förstår sig på saken inte är optimal så har den visat att sitt still i båten är över lag en god taktik. Visst finns sänken (Hemtex, Tradedoubler, Transcom WorldWide), men överlag har bolagen presterat bra. Några exempel:

  • 31 Bure köptes in i juni 2004 för totalt 46 kr. Sedan dess har utdelningar och försäljning av diverse tilldelade rätter gett 90,40 kr, och efter en omvänd split 10:1 (där 31 gamla aktier väldigt vänligt avrundades till 4 nya aktier) är marknadsvärdet idag 140 kr.
  • 1 aktie i Wihlborgs fastigheter köptes in juni 2007 och ytterligare 3 aktier köptes april 2008. Totalt köpbelopp 567 kr. Utdelningar sedan dess är 202 kr och värdet idag 1100 kr.
  • 1 aktie i ÅF köptes in i januari 2007 och ytterligare 3 aktier september 2008. Totalt köpbelopp: 677 kr. Utdelning sedan dess: 235,50 kr, och med två splittar 1:2 har jag nu 16 aktier värda 1976 kr.
  • I Nordea köpte jag 2 aktier i maj 2005 och ökade innehavet med en hel aktie i och med nyemissionen i april 2009. Totalt omkostnadsbelopp: 155,60 kr. Utdelningar under tiden: 73,43 kr. Hela innehavet såldes för någon månad sedan för 268 kr efter courtage om en krona enligt Avanzas nya mini-prislista. En helt OK vinst med tanke på finanskrisen som var under perioden jag hade aktien i min portfölj.

Lärdomen blir att långsiktigt sparande ger en bra avkastning i portföljen som helhet; man måste inte sitta och analysera sönder aktierna varje månad för att se om caset fortfarande håller. Visst är genomgångar av portföljen bra och något man ska göra med jämna mellanrum, men det behöver inte vara huvudaktiviteten i en portfölj med mycket lång placeringshorisont. När du köpt något som är du kommit fram till var värt att köpa kan du sedan släppa tankarna på den aktien och kan istället fundera på vad nästa sak du ska köpa är—fire and forget. Dock gäller det att vara observant så att inte ”fire and forget” blir till dumma bomber istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar