Sidor

måndag 12 oktober 2015

Köpa Volkswagen?

Volkswagen logo

Efter fiffelskandalen i Volkswagen har aktien slaktats på börsen med en nedgång om 50 % sedan toppnoteringen i mars. Kortsiktigt med rätta då företaget avsatt 6,5 miljarder € för skadestånd och böter och säger att detta troligtvis inte kommer att räcka. Årets vinst kommer att få sig en rejäl törn, och risken att utdelningen sänks eller till och med helt uteblir kan inte uteslutas. Om man tror att Volkswagen kommer att komma igen så skulle det kunna vara läge att kliva på tåget nu. Botten behöver absolut inte vara nådd, och det kommer nog att vara en tämligen skakig resa ett tag framöver, men med min väldigt långa placeringshorisont och tro på att Volkswagen kommer att komma tillbaka till de utdelningar och den utdelningstillväxt man visat i flera år kan jag mycket väl tänka mig att Volkswagen kan få utgöra månadens inköp.

En snabb courtageduell för tyska aktier: Avanza har minicourtage på 19 EUR. Nordnet har minicourtage på 9 SEK.

söndag 11 oktober 2015

Lästips: Dynamisk eller statisk utdelning?

Avanzas redaktionella del Placera skrev i veckan en artikel med titeln ”Dynamisk eller statisk utdelning?” där man delar upp utdelningsaktier i två kategorier och argumenterar för vilka som ska ägas kort- respektive långsiktigt.

TLDR: Sparar du långsiktigt så köp aktier med utdelningstillväxt och sitt sedan still i båten. Som exempel ges H&M och Investor.

Artikeln nämner även att utdelningsaktier med jämn och hög utdelning utan utdelningstillväxt kan uppvisa säsongsbetonade kurser där kursen går upp inför utdelningen och är betydligt lägre övriga året. Här ges Telia och Softronic som ett exempel.

Att spekulationsköpa utdelningsaktier "off-season” i hopp om att de ska stiga inför utdelningen är ingen filosofi för mig. Telia utgör en av hörnpelarna i mitt icke-pensionssparande just på grund av deras höga och jämna utdelning. Kanske läge att växla till en aktie med utdelningstillväxt istället?

lördag 3 oktober 2015

Månadsrapport september 2015

Nyckeltal:

Tillgångar:
181 024,20 kr
(187 746,98 kr)
Belåning:
21 208,65 kr
(21 174,77 kr)
Eget kapital:
159 815,55 kr
(166 572,21 kr)
Nysparande:
1 100,00 kr
(1 100,00 kr)
Utdelningar:
167,20 kr
(344,29 kr)
Skuldränta:
33,88 kr
(33,37 kr)
Direktavkastning:
2,27 %
(2,21 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
174 228,31 kr
-14 412,76 kr
-8,27 %
175 631,13 kr
12 miljoner
183 769,40 kr
-23 953,85 kr
-13,03 %
186 635,28 kr

Graf över historisk utveckling.

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
167 374,54 kr
-7 558,99 kr
6,09 %
(5,94 %)
160 605,29 kr
12 miljoner
168 493,31 kr
-8 677,76 kr
14,95 %
(14,75 %)
161 681,70 kr
20 k/mån utd
168 435,00 kr
-8 619,45 kr
14,48 %
(14,28 %)
161 626,43 kr

Kommentarer:

Andra månaden i rad som slutar på runt -4,5 %, inte kul men å andra sidan får man mer för pengarna vid varje månads inköp. Ser ingen omedelbar ljusning på börsen, så det lär nog bli att köpa allt billigare utdelningar ett tag framöver. I dagsläget lutar det åt att jag plockar in Atlas Copco när det väl är dags för att placera oktober månads sparande.

Månadsinköp, september 2015

Förra månadens inköp gjordes på min KF-depå hos Nordnet.

Novo Nordisk logo

Efter att ha velat mellan Novo Nordisk och Atlas Copco föll valet av månadsköp på att öka mitt innehav i Novo Nordisk med 150 % genom ett inköp av 3 aktier till kursen 385,60 DKK och en växlingskurs på 1,27. Lyckades naturligtvis träffa en kurstopp vid köptillfället, men som en bekant brukar säga: det jämnar ut sig på en 10-årsperiod.

Utdelningar september 2015

Får min första utdelning från Johnson & Johnson. Även Clas Ohlson förgyller hösten med utdelning vilket är trevligt för spridningen av SEK-baserad utdelning.

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Clas Ohlson
5,25 kr
15,75 kr 
Global X
90 
0,68 kr
9,16 kr
51,13 kr 
Johnson & Johnson
4
0,75 USD
3,79 kr
21,47 kr 
Microsoft
1
2,57 kr
0,38 kr
2,19 kr 
Realty Income Corp (IPS)
12
1,57 kr
2,83 kr
16,06 kr 
Realty Income Corp (KF)
40
1,57 kr
9,44 kr
53,52 kr 
Realty Income Corp (NN)
4
0,19 USD
0,00 kr
6,31 kr 

Ränteutgifter: 33,88 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
133,32 kr
(15,00 kr)
YTD:
3 490,27 kr
(1 798,20 kr)
R12:
3 659,15 kr
(1 904,25 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,31 %
(2,38 %)
Viktad 3 mån:
2,27 %
(2,37 %)
Viktad 12 mån:
2,30 %
(saknas)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 37,28%, EUR: 1,54%, USD: 47,77%, GBP: 13,41%

USD som ursprungsvaluta upp till 47,77% från förra månadens 45,52%. Börjar närma mig den löst satta gränsen på att ingen enskild utländsk valuta bör utgöra mer än 50% av den årliga aktieutdelningen, så kommande inköp behöver nog vara i aktier som förstärker utdelningarna från andra valutor. Problemet med denna statistik är att jag räknar på faktiska utdelningar R12 och inte beräknade utdelningar för kommande 12 månader, vilket gör att köp i de flesta icke-amerikanska aktier kan ge en eftersläpning på upp till ett år innan de syns i diagrammet.

Nästa månad

Utdelningar väntas från Global X, Kimberly Clark, Klövern preferens (som i skrivande stund redan ramlat in på kontot), NCC samt Realty Income. Se även utdelningssidan.