Sidor

onsdag 27 juli 2016

Månadsinköp: juli 2016

Atlas Copco

Så har även denna månadspeng satts i rullning. Köpte 5 aktier Atlas Copco B till min kapitalförsäkring på Nordnet vilket gör att aktien är ny där, men jag äger den sedan tidigare i min ISK för pensionssparande.

Som vanligt köper jag B-aktien då den är billigare. Då handelsvolymerna inte är något problem för mig kan man lika gärna köpa utdelning så billigt som möjligt.

Atlas Copco lämnar utdelning två gånger per år, och nästa tillfälle är nu i november. Till köpkursen 220,80 kr är direktavkastningen på den sammanlagda årliga utdelningen 2,85%, vilket i sig kanske inte är superfantastiskt, men Atlas Copco har en historik av av att höja utdelningen så på min placeringshorisont om sådär 30 år kommer det att bli många kronor.

lördag 9 juli 2016

Jag behåller Realty Income

Både Petrusko och Vägen till Frihet skriver att de har valt att sälja delar av sina respektive innehav i Realty Income. Jag delar uppfattningen att värderingen känns ansträngd, och med den senaste tidens stärkning av dollarn är det inte ett dumt läge att stiga av nu. Jag väljer dock att sitta kvar med hela mitt innehav i Realty Income och kommer även att öka i framtiden. Just nu är dock USD för stor del av utdelningarna i min portfölj så fler köp blir inte aktuella innan jag köpt ikapp mig på andra marknader, så realistiskt sett ser jag nog inte fler köp i Realty Income eller andra amerikanska bolag de närmaste två åren.

Månadsrapport: juni 2016

Nyckeltal:

Tillgångar:
227 283,48 kr
(225 986,57 kr)
Belåning:
37 424,02 kr
(35 707,65 kr)
Eget kapital:
189 859,46 kr
(190 278,92 kr)
Nysparande:
1 000,00 kr
(1 000,00 kr)
Utdelningar:
672,16 kr
(1 509,49 kr)
Skuldränta:
46,93 kr
(45,15 kr)
Direktavkastning:
2,77 %
(2,72 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
186 971,04 kr
2 888,42 kr
1,54 %
188 403,32 kr
12 miljoner
210 635,07 kr
-20 775,61 kr
-9,86 %
213 773,73 kr


Diagram över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
191 148,27 kr
-1 288,81 kr
5,65 %
(5,62 %)
190 730,45 kr
12 miljoner
192 457,64 kr
-2 598,18 kr
14,69 %
(14,64 %)
192 040,57 kr
20 k/mån utd
192 340,50 kr
-2 481,04 kr
13,77 %
(13,80 %)
191 910,93 kr

Kommentarer:

Semester, Brexit, kaos och diverse andra ord kan sammanfatta månaden. Månadssparandet från maj lades på hög och tillsammans med juni månadspeng blev det ett köp av kanadensiska Emera. Då jag är konstant fullinvesterad istället för att vänta på köplägen (sett på lång sikt kommer börsen aldrig att vara så billig som nu, oavsett när nu är) hade jag inte möjlighet att fyndköpa till min pensionsportfölj efter Brexit-beskedet. I mitt icke-pensionssparande köpte jag dock ABB och Atlas Copco.

Direktavkastningen i portföljen fortsätter att öka och är nu 2,77 % på årsbasis vilket gör att för att nå 20 000 kr i månadsutdelning behöver det egna kapitalet nu ”bara” uppgå till strax under 9,2 miljoner kronor, en sänkning med ganska precis 200 000 kr från förra månadens rekordnotering till vad som följaktligen är en ny rekordnotering. I och med detta sjunker kravet på årsavkastningen till 13,77 % (ny rekordnotering) trots att portföljen backade något månaden som gick.

Shareville: ★★★

Yay igen! Upptäckte just att min portfölj som jag delar på Shareville nu är uppe i högsta möjliga 3 stjärnor i rating, det vill säga att den tillhör de bästa 10% av portföljerna på siten sett till riskjusterad avkastning.

Utdelningar juni 2016

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Betsson
100
4,51 kr
451,00 kr
Johnson & Johnson
4
0,80 USD
3,89 kr
22,07 kr
Microsoft
35
2,96 kr
15,53 kr
88,03 kr
Realty Income Corp (IPS)
13
1,65 kr
3,22 kr
18,26 kr
Realty Income Corp (KF)
46
1,65 kr
11,40 kr
64,62 kr
Realty Income Corp (NN)
20
0,1990 USD
4,97 kr
28,18 kr

Ränteutgifter: 46,93 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
625,23 kr
(473,01 kr)
YTD:
3 818,44 kr
(2 821,05 kr)
R12:
4 972,95 kr
(3 148,89 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,81 %
(2,07 %)
Viktad 3 mån:
2,77 %
(2,18 %)
Viktad 12 mån:
2,59 %
(2,33 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 30,37%, EUR: 1,33%, USD: 51,23%, GBP: 11,67%, DKK: 1,16%, CAD: 4,25%

Nästa månad

Utdelningar väntas från Bank of Nova Scotia, Chubb, Kimberly Clark, Klövern preferens, Realty Income samt Telus. Se även utdelningssidan.