Sidor

tisdag 30 maj 2017

Mer pizza!

Boston Pizza

Månadssparandet går till ytterligare 15 aktier i Boston Pizza. Bolaget är månadsutdelande och utdelningen kommer i CAD. Även om bolaget har en stigande utdelning så är det inte någon klar utdelningstillväxtplacering, så därför kommer jag nog att vara nöjd med min nuvarande position ett tag framöver och fylla på annat kommande månader.

15 aktier à 22,89 CAD köptes 2017-05-29.


Intrum justitia logga

På mitt gamla IPS-konto passar jag på att återinvestera utdelningarna som trillat in under maj. 2 aktier à 306,50 kr köps i Intrum Justitia, som i år senarelagt sin bolagsstämma och därmed även utdelningen vilket gör att dessa två aktier kommer att lämna utdelning om en dryg månad.


Märker även att jag glömt skriva att jag i början av månaden återinvesterat tidigare månaders utdelningar på IPS-kontot genom att köpa ytterligare 5 aktier á 95 kr i Kindred Group (tidigare Unibet). Då köpet gjordes i början av månaden gav dessa aktier utdelning nu förra veckan.

tisdag 2 maj 2017

Yield on… capital?

I mina månadsrapporter skriver jag, kanske lite slarvigt, ”direktavkastning” för portföljen som helhet. Direktavkastning är ju vanligtvis något man pratar om för enskilda aktier och definieras då som utdelningen delat med aktiekursen. När jag räknar avkastningen för portföljen som helhet räknar jag utdelningen under en månad delat med ingående eget kapital för den månaden. (Detta räknas sedan om till årstakt genom att multiplicera de senaste 12 månadernas avkastning.) Notera att jag delar med eget kapital och inte aktievärdet, något som höjer den beräknade avkastningen.

Är det rätt att kalla detta för portföljens direktavkastning, eller är det någon form av Yield on… capital?

Månadsrapport: april 2017

Nyckeltal:

Tillgångar:
285 827,36 kr
(279 316,07 kr)
Belåning:
45 250,86 kr
(44 891,42 kr)
Eget kapital:
240 576,50 kr
(234 424,65 kr)
Nysparande:
2 000,00 kr
(1 300,00 kr)
Utdelningar:
1 052,06 kr
(600,36 kr)
Skuldränta:
53,65 kr
(51,00 kr)
Direktavkastning:
2,96 %
(2,99 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
201 443,74 kr
39 132,76 kr
19,43 %
202 909,48 kr
12 miljoner
243 495,24 kr
-2 918,74 kr
-1,20 %
246 967,54 kr

[Inget diagram då bilder för tillfället inte kan laddas upp till anonyma Blogger-bloggar från tredjepartsappar.] 

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
235 387,25 kr
5 189,25 kr
4,96 %
(5,04 %)
241 549,44 kr
12 miljoner
237 045,36 kr
3 531,14 kr
14,21 %
(14,27 %)
243 255,80 kr
20 k/mån utd
236 799,41 kr
3 777,09 kr
12,79 %
(12,86 %)
243 000,75 kr

Kommentarer:

För att nå miljonen behöver årsavkastningen nu inte ens uppgå till 5%. Inte illa. Nya rekord även beträdande att nå 12-miljoner där årsavkastningskravet nu är nere på rekordlåga 14,21%. I spåren av de senaste månadernas uppgångar har direktavkastningen börjat att falla, vilket gör att det nödvändiga beloppet för att få en månadsutdelning om 20 kkr vänt uppåt från tidigare rekordnivåer. Det ökade egna kapitalet gör dock att den nödvändiga årsavkastningen för att nå dit ändå minskar.

Utdelningar april 2017

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Bank of Nova Scotia
15 
0,76 CAD
11,06 kr
62,68 kr 
Becton Dickinson
0,73 USD
6,51 kr 
Bonava
1,90 kr
5,70 kr 
Chubb
0,69 USD
0,00 kr
12,23 kr 
Concentric
63 
3,50 kr
220,50 kr 
Genuine Parts Company
0,675 USD
1,82 kr
10,29 kr 
ICA Gruppen
10,50 kr
63,00 kr 
Kimberly Clark
16 
8,69 kr
20,84 kr
118,12 kr 
Klövern pref
5,00 kr
10,00 kr 
Nestlé
2,30 CHF
14,41 kr
26,77 kr 
NCC
3,00 kr
9,00 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,89 kr
3,69 kr
20,92 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,89 kr
13,06 kr
74,02 kr
Realty Income Corp (NN)
20
0,2110 USD
5,69 kr
32,26 kr 
Skanska
8,25 kr
16,50 kr 
Swedbank
23
13,20 kr
303,60 kr
Telus
22
0,48 CAD
10,58 kr
59,96 kr 

Ränteutgifter: -53,65 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
998,41 kr
(848,34 kr)
YTD:
2 161,79 kr
(1 728,87 kr)
R12:
5 901,13 kr
(4 651,39 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,94 %
(2,72 %)
Viktad 3 mån:
2,96 %
(2,66 %)
Viktad 12 mån:
2,94 %
(2,47 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

USD: 48,50 %
SEK: 24,48 %
CAD: 13,32 %
GBP: 9,83 %
DKK: 1,93 %
EUR: 1,49 % 
CHF: 0,45 %

Inget fint diagram då Blogger inte längre tillåter tredjeparts bloggningsappar att ladda upp bilder till anonyma bloggar. 

Nästa månad

Utdelningar väntas från Apple, Assa Abloy, Atlas Copco, Bahnhof, Boston Pizza, Cellavision, Emera, HM, Investor, Kindred Group (tidigare Unibet), Nibe, Realty Income, Pentair, Vitec, Wihlborgs fastigheter samt ÅF. Se även utdelningssidan.

Kommentarer

Äsch! 1 krona och 59 öre från att nå 1000 kr i utdelningsnetto under månaden, och därmed för första gången få en annan månad än maj som passerar denna småsparares första drömgräns. Nåväl, givet min investeringsstrategi att investera i bolag som höjer utdelningen och att Intrum justitia i år som undantag flyttat fram utdelningen från april till preliminärt juli gör att jag redan räknar hem att spränga tusenkronorsgränsen i april 2018.

YTD är utdelningarna 2161,79 kr, vilket är mer än mina utdelningar för hela 2014, och då har vi ju inte ens kommit fram till den stora utdelningsmånaden maj!

Slutligen välkomnar vi CHF som ursprung för utdelningarna i och med att mina aktier i Nestlé jag köpte i höstas gav utdelning för första gången. Har även planer på att plocka in ABB som ju också lämnar utdelningen i CHF.