Sidor

tisdag 31 mars 2015

Nordnet vässar kreditvillkoren med knockoutlånet

Avanza har en tid erbjudit sitt superlån, men nu slår deras största konkurrent Nordnet tillbaka med knockoutlånet, och jag måste säga att jag är tillräckligt imponerad för att seriöst fundera på att flytta min KF till Nordnet.

 Avanza
Superlånet
Nordnet
Knockoutlånet
Ordinarie ränta 5,69 % 5,85 %
Bästa ränta 1,75 % 0,99 %
Godkända värdepapper ≈50st Alla aktier och fonder
Tillåtet med derivat och korta positioner Nej Nej
Maximal belåningsgrad med bästa ränta 35% 40%

Noteras bör även att man för att erhålla 1,75% ränta på superlånet hos Avanza behöver vara platinakund, det vill säga ha en miljon i samlat kapital (man får räkna med alla konton, samt även familjemedlemmars konton ifall man anmält sig som en familj) eller generera 1000 kr i courtage varje månad.

För att kvalificera sig för Avanzas superlån behöver man ha ett innehav i minst tre av de godkända värdepappren, ingen enskild position i de godkända värdepappren får överstiga 49% av det totala värdet på dina superlånsgrundande värdepapper, och belåningsgraden får vara högst 35% av värdet på de godkända värdepappren. Ett undantag för detta är fonden Avanza Zero som är undantaget både kravet på minst tre olika innehav samt 49%-begränsningen.

Nordnets knockoutlån är mer rakt på sak. Inget innehav får utgöra mer än 20% av portföljvärdet, och belåningsgraden får vara högst 40%. I teorin innebär detta minst 5 innehav, men i praktiken minst 6. Uppfyller du dessa villkor så är det bara att gratulera till den fina räntan oavsett kundnivå. Upp till 25% av portföljvärdet i ett enskilt innheav och upp till 60% belåningsgrad ger konkurrenskraftiga 2,49% i ränta, inte illa det heller.

Det som gör Nordnets knockoutlån intressant för mig är att jag har en betydande andel av mitt sparkapital i utländska värdepapper, vilka inte är superlånegrundande hos Avanza. Lägger jag dessa hos Nordnet kan jag helt plötsligt belåna dessa upp till 40% med endast 0,99% ränta. För mitt vanliga månadssparande kommer jag dock att ligga kvar hos Avanza då deras minicourtage på 1 kr för svenska aktier är oslagbart för mina månadsköp.

måndag 30 mars 2015

Utdelningsåterinvesteringsraketen

I den av mina portföljer som inte är fullt lika långsiktig som den jag vanligtvis bloggar om har jag i år en utdelningsåterinvesteringsraket. Utdelningen från Castellum trillade in på kontot härom veckan. De pengarna användes till att öka innehavet i Swedbank som hade avstämningsdag dagen efter. Swedbankutdelningen kommer jag sedan att använda till att öka i TeliaSonera, vars utdelning jag kommer att använda för att öka i H&M, vars utdelning jag kommer att använda till att öka i antingen Investor eller Unibet. I alla steg har jag möjlighet att öka innehavet innan avstämningsdagen och därmed även öka utdelningen på en gång.

Även om kursen på aktien i teorin på avstämningsdagen ska falla lika mycket som utdelningen, allt annat lika, så är det ju onekligen kul att se utdelningar trilla in så snabbt efter att man ökat innehavet i aktien :)

måndag 9 mars 2015

Rörligt mål

Från och med månadsrapporten för februari har jag infört ett nytt, rörligt, mål. När jag först skapade den dynamiska planen satte jag drömmålet till 12 miljoner kronor, vilket ger 20 000 kr i utdelning per månad vid 2% direktavkastning. Jag slogs dock av tanken att varför inte räkna med den faktiska direktavkastning som jag har? Därför har jag nu satt upp en rörligt mål där jag när jag går i pension ska ha ett sparbelopp som med min nuvarande direktavkastning ger 20 000 kr i månaden i utdelningar. Sparmålet kommer därmed att variera över tid beroende på uppnådd direktavkastning.

Algoritm:

  1. Beräkna månadens direktavkastning som (utdelning-skuldränta)/ingående eget kapital.
  2. Beräkna direktavkastning R12 genom att multiplicera de senaste 12 månadernas direktavkastning.
  3. Räkna eventuellt ut ett viktat medelvärde på R12-direktavkastningen för några månader för att minska tillfälliga svängningar.
  4. Räkna ut vilket totalbelopp som med årsräntan från punkt 3 ger 20 000 kr per månad i utdelning.
  5. Räkna ut vilken procentuell förändring som varje månad behövs av eget kapital för att till pensioneringen uppnå beloppet i punkt 4.

För februari är den viktade R12-direktavkastningen 2,35% och nödvändigt slutbelopp är 10 328 789,75 kr. För att nå detta behöver eget kapital växa med 1,10 % varje månad.

torsdag 5 mars 2015

Preferensaktier

Har börjat snegla lite på preferensaktier. Xperimentinvest har utmärkta veckosammanställningar, och både petrusko och sparaklokt har en del del sparat i värdepappersslaget och skriver inlägg som är intressanta att följa.

Jag har ännu inte gjort något direkt inköp av preffar, men framför allt genom petruskos blogg har jag fått nys om Global X SuperIncome Preferred ETF, en i USA börshandlad fond som investerar i just preferensaktier och som dessutom är månadsutdelande! Köpte i mitten av februari 90 andelar till ett totalbelopp av lite drygt 11 000 kr. Bara att vänta på utdelningarna.

Dilbert och ekonomi

Ifall någon inte läser Dilbert så var det några strippar om ekonomi härom veckan.

söndag 1 mars 2015

Månadsrapport februari 2015

Februari har varit fullt upp, så jag har inte hunnit blogga som jag hade tänkt. Har börjat snegla på preferensaktier, men inga är inköpta än, i alla fall inte direkt. Jag har dock gjort ett inköp av Global X Superincome, en i USA börshandlad fond som investerar i just preferensaktier. Har flyttat 30 000 kr från mitt vanliga fondkonto till mitt KF-konto. Detta då det varit långsiktigt innehav i främst Apple. Har även belånat portföljen med ytterligare 11 000 kr som jag köpt Realty Income för. Den stora extrainsättningen gör att jag beräknar om den statiska planen med 1:a mars som nytt startdatum. Eget kapital tar ett rejält skutt uppåt tack vare engångsinsättningen på 30 000 kr från omplacering av annat sparande. Borträknat insättningar ökar det egna kapitalet dock med 6,3 % under februari.

Nyckeltal:

Tillgångar:
181 713,84 kr
(130 959,52 kr)
Belåning:
17 215,05 kr
(6 200,00 kr)
Eget kapital:
164 498,79 kr
(124 759,52 kr)
Nysparande:
31 767,00 kr
(1 100,00 kr)
Utdelningar:
174,29 kr
(15,19 kr)
Skuldränta:
15,05 kr
(0,00 kr)
Direktavkastning:
2,39 %
(2,39 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
116 344,16 kr
48 154,63 kr
41,39 %
165 879,11 kr
12 miljoner
118 176,59 kr
46 322,20 kr
39,20 %
167 169,01 kr

Anmärkning:Till följd av den stora engångsinsättningen beräknas en ny statisk plan med 1:a mars som utgångspunkt.


Statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
(årsbasis)
Mål nästa månad
1 miljon
125 444,74 kr
39 054,05 kr
5,88 %
(6,79 %)
165 284,02 kr
12 miljoner
126 267,74 kr
38 231,05 kr
14,55 %
(15,51 %)
166 371,27 kr
20 k/mån utd
126 212,46 kr
38 286,33 kr
13,95 %
(14,91 %)
166 298,63 kr

Kommentarer:  Liksom den stora börsuppgången i januari får engångsinsättningen i februari rätt rejäl inverkan på avkastningskravet för att uppnå sparmålet: Avkastningskravet på årsbasis minskar med nästan en procentenhet! Nytt för denna månad är att jag lagt till ett nytt, lite mer rörligt mål: istället för att målet är en viss given sparad summa är målet att jag ska ha ett sparat belopp som med min nuvarande direktavkastning ger 20 000 kr i månaden i utdelning. Skriver förhoppningsvis en egen bloggpost om detta.