Sidor

måndag 20 juni 2016

Ökat i CellaVision

CellaVision logo

Utdelningen från Betsson ramlade in på kontot och gjorde att det blev läge för att utöka något av innehaven. Har länge sneglat på att öka i CellaVision och passar på nu. 12 aktier köptes för 53,25 kr styck.

måndag 13 juni 2016

Månadsrapport: maj 2016

Nyckeltal:

Tillgångar:
225 986,57 kr
(212 651,08 kr)
Belåning:
35 707,65 kr
(34 020,16 kr)
Eget kapital:
190 278,92 kr
(178 630,92 kr)
Nysparande:
1 000,00 kr
(1 000,00 kr)
Utdelningar:
1 509,49 kr
(894,07 kr)
Skuldränta:
45,15 kr
(45,73 kr)
Direktavkastning:
2,72 %
(2,66 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
185 542,07 kr
4 736,85 kr
2,55 %
186 971,04 kr
12 miljoner
207 527,96 kr
-17 249,04 kr
-8,31 %
210 635,07 kr


Graf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
179 475,87 kr
10 803,05 kr
5,62 %
(5,83 %)
191 148,27 kr
12 miljoner
180 701,90 kr
9 577,05 kr
14,64 %
(14,83 %)
192 457,64 kr
20 k/mån utd
180 603,95 kr
9 674,97 kr
13,80 %
(14,09 %)
192 340,50 kr

Kommentarer:

En riktigt trevlig börsmånad med både utdelningsrekord och största procentuella portföljuppgången sedan i oktober. Statiska planen är tillbaka på miljonspåret. När det gäller de dynamiska planerna är det nytt rekord i vilken årsavkastning som krävs för att nå miljonen: 5,62% inklusive insättningar! Även den dynamiska planen för att nå en månadsutdelning om 20 000 kr sätter två rekord: till följd av den ökande direktavkastningen är nödvändigt slutbelopp nere på strax under 9,4 miljoner kronor, och nödvändig årsavkastning för att nå dit är nu nere på rekordlåga 13,80% inklusive insättningar.

Utdelningar maj 2016

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Apple (IPS)
16
4,67 kr
11,20 kr
63,51 kr 
Apple (NN)
2
0,57 USD
1,41 kr
7,96 kr 
Assa Abloy
6
2,65 kr
15,90 kr 
Atlas Copco
6
3,15 kr
18,90 kr 
Bahnhof
50
3,25 kr
162,50 kr 
CellaVision
21
1,50 kr
31,50 kr 
Emera
20
0,475 CAD
9,13 kr
51,77 kr 
Hennes & Mauritz
22
9,75 kr
214,50 kr 
Investor A
6
10,00 kr
60,00 kr 
Investor B
36
10,00 kr
360,00 kr 
Nibe
10
3,35 kr
33,50 kr 
Pentair
10
0,33 USD
0,00 kr
26,87 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,64 kr
3,19 kr
18,08 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,64 kr
11,29 kr
63,99 kr 
Realty Income Corp (NN)
20
0,1990 USD
4,92 kr
27,86 kr 
Unibet
45
2,87 kr
129,15 kr 
Wihlborgs Fastigheter
8
5,25 kr
42,00 kr 
Vitec
60
0,90 kr
54,00 kr 
ÅF
34
3,75 kr
127,50 kr 

Ränteutgifter: -45,15 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
1 464,34 kr
(1 295,00 kr)
YTD:
3 193,21 kr
(2 348,04 kr)
R12:
4 820,73 kr
(2 985,43 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,75 %
(2,16 %)
Viktad 3 mån:
2,72 %
(2,33 %)
Viktad 12 mån:
2,52 %
(2,37 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 31,73%; EUR: 1,37%; USD: 50,71%; GBP: 10,60%; DKK: 1,20%; CAD: 4,38%

Nästa månad

Utdelningar väntas från Betsson, Johnson & Johnson, Microsoft samt Realty Income. Se även utdelningssidan.

Kommentarer

Många bäckar små är ett uttryck som aldrig stämt så bra in på min portfölj som det gör nu: med utdelningar från 19 positioner så landar summan för månaden på 1464 kr netto vilket är personligt rekord för en månad. Trodde länge att jag skulle bryta min trend av månadsutdelningar som är större än motsvarande månad föregående år (eller uttryckt på annat sätt: månader i sträck med stigande utdelning R12) men det visade sig att jag i mitt kalkylblad med preliminära utdelningar missat att räkna med Bahnhof. Siktet för maj 2017 är ju helt klart att vara över 1500 kr i utdelning!

När det gäller ursprungsvalutan ser vi att SEK gör ett hopp upp till 31,73%, upp ca 3,5%-enheter sedan förra månaden både till följd av utdelningshöjningar och nya innehav, att CAD fortsätter avancera och nu står för 4,38% och att detta sker främst på bekostnad av USD som nu är nere på 50,71%, strax över mitt mål att en enskild utländsk valuta ska utgöra högst 50% av utdelningarnas ursprung i min portfölj.