Sidor

lördag 19 september 2015

Trissvinstkonto öppnat

50.000 kr i månaden i 10 år!!!

Champagneglas

Hade varit väldigt trevligt, men riktigt så bra är det inte. Har något år stött den lokala idrottsföreningen genom att prenumerera på trisslotter, tror det är 8 som kommer varje månad. Småvinsterna (största vinsten hittills är 75 kr ×10) har lagts på hög och ibland har jag tagit dem med mig och köpt en Harry Boy för en hundring eller två utan att det blivit någon nämnvärd utdelning. Tog häromdagen tag i att lösa in alla vinstlotterna då några snart förfaller och öppnade samtidigt en ny kapitalförsäkring hos Nordnet dit jag sedan förde över vinstpengarna. 630 kr är startplåten som jag nu tänkte mig placera och så får vi se vad som först kommer ge mig 50.000 kr i månaden: en månadsklöver som trissvinst eller avkastningen på småvinsterna.

Trissvinstportföljen kommer alltså att vara en utdelningsportfölj med låga och oregelbundna insättningar med målet att någon gång nå 50.000 kr i månaden i utdelning. Inte helt realistiskt då detta kommer att kräva ett kapital på upp mot 25 miljoner kronor, med en kul idé.

Första inköpet blev 2 preferensaktier i Klövern som inhandlades för 294 kr styck och 1 kr i courtage. Vill att grunden ska ge en jämn och regelbunden inkomst som täcker skattedragningarna. Hade gärna köpt Realty Income, men jag vill nog upp på en handelspost om närmare 2000 kr för att köpa USA-aktier.

50.000 kr i månaden är 600.000 kr per år. Beräknad nuvarande årsutdelning: 40 kr, eller 0,067‰ av månadsklövern. X-date för Klövern pref är nu 29/9 så första utdelningen ramlar in redan nu i oktober. Det är en lång väg kvar, men alla resor börjar med ett steg.

Bilden är CC0 och hittades på pd4pic.

onsdag 2 september 2015

Månadsrapport augusti 2015

Nyckeltal:

Tillgångar:
187 746,98 kr
(194 594,83 kr)
Belåning:
21 174,77 kr
(21 142,00 kr)
Eget kapital:
166 572,21 kr
(173 452,83 kr)
Nysparande:
1 100,00 kr
(1 100,00 kr)
Utdelningar:
344,29 kr
(174,18 kr)
Skuldränta:
33,37 kr
(27,20 kr)
Direktavkastning:
2,21 %
(2,17 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Edit: Hade kastat om utdelningssiffrorna för nuvarande och föregående månad.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
172 828,73 kr
-6 256,52 kr
-3,62 %
174 228,31 kr
12 miljoner
180 932,33 kr
-14 360,12 kr
-7,94 %
183 769,40 kr


Diagram över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
174 267,20 kr
-7 694,99 kr
5,94 %
(5,78 %)
167 374,54 kr
12 miljoner
175 428,91 kr
-8 856,70 kr
14,75 %
(14,56 %)
168 493,31 kr
20 k/mån utd
175 365,11 kr
-8 792,90 kr
14,28 %
(14,06 %)
168 435,00 kr

Kommentarer:

Berg-och-dalbanan fortsätter och det svänger fort i portföljen. Ligger nu under miljonmålet igen, men det har jag alla ambitioner att ta igen. Den kortsiktige kan behöva känna oro inför vad som kan bli en väldigt turbulent höst, men själv sitter jag med en placeringshorisont på 30–40 år och med många av innehaven i stabila bolag, så jag fortsätter lugnt att köpa fler aktier varje månad och väntar på att utdelningarna växer till sig.

Funderar på att plocka in Atlas Copco under kommande månad. Fin historik, aktien har gått ner kraftigt till attraktiva priser och utdelning nu i november.

Utdelningar augusti 2015

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Apple (IPS)
42 
4,39 kr
27,67 kr
156,80 kr 
Apple (KF)
15 
4,39 kr
9,88 kr
56,00 kr 
Global X
90 
0,70 kr
9,46 kr
53,62 kr 
Realty Income Corp (IPS)
12
1,61 kr
2,90 kr
16,47 kr 
Realty Income Corp (KF)
40
1,61 kr
9,68 kr
54,91 kr 
Realty Income Corp (NN)
4
0,19 USD
0,00 kr
6,49 kr 

Ränteutgifter: 33,37 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
310,92 kr
(131,23 kr)
YTD:
3 356,95 kr
(1 783,20 kr)
R12:
3 540,83 kr
(1 890,53 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,24 %
(2,36 %)
Viktad 3 mån:
2,21 %
(2,37 %)
Viktad 12 mån:
2,30 %
(saknas)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):


SEK: 39,04%, EUR: 1,59%, USD: 45,52%, GBP: 13,85%

Nästa månad

Utdelningar väntas från Clas Ohlson, Global X, Johnson & Johnson, Microsoft samt Realty Income. Se även utdelningssidan.