Sidor

torsdag 29 januari 2015

Köp och dopning

Av månadssparandet i januari på 1000 kr gick 100 kr till Avanza Zero på mitt nya ISK-konto samt till en utökning med 7 st ÅF B för totalt 898 kr på mitt IPS. Kanske inte börsens maffigaste direktavkastning, men de har en fin historik av att öka både omsättning och utdelning, så på dryga 30 års sikt så tror jag att detta kommer att vara ett mycket bra köp.

Jag utsätter även mitt pensionssparande för lite dopning: Jag plockar 6000 kr från min superlån-kredit på mitt vanliga aktiekonto, placerar dessa i min pensions-KF och köper 13 Realty Income. Om jag inte räknat fel så är aktieutdelningen, som kommer varje månad, högre än vad jag kommer att betala i ränta med superlånvillkoret, och har jag nu räknat fel eller räntorna ändras hastigt så är det hanterbara belopp. Jag är dock inte helt säker på att jag lyckats köpa aktierna innan utdelningen avskiljts, så vi får se om jag får några pengar för dessa i februari.

Edit: Den slutliga växlingskursen blev högre än den preliminära och jag var kvar i gamla dollarkurser när jag räknade med courtaget innan köpet, så den totala köpeskillingen blev till slut 6084 kr. Sätter in ytterligare 200 kr från mitt vanliga kontos superlån och täcker därmed överköpet och placerar 116 kr i Avanza Zero så har jag en liten buffertmarginal med superlånsvillkor även på min KF. Köpet av Realty Income skedde den 28:e och enligt Yahoo Finance var 29:e första dag som aktien handlades utan rätt till utdelning, så förhoppningsvis får jag pengar redan i januari.

Utdelningar januari

Året har börjat och utdelningarna börjar sippra in.

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattUtdelning januari
Realty Income Corp
12
1,49 kr
2,67 kr
15,19 kr

 

Månadens utdelningar:
15,19 kr
(0,00 kr)
Utdelningar YTD:
15,19 kr
(0,00 kr)
Utdelningar R12:
1 982,27 kr
(1 348,20 kr)

Detta är första gången jag har aktieutdelning i januari! Även Kimberly-Clark ska ha delat ut pengar under månaden, men då mitt köp i december var efter att utdelningen avskiljts får jag vänta ytterligare ett kvartal på min första utdelning från dem.

För februari väntas utdelningar från Realty Income och Apple.

Johnson & Johnson

Långsiktig investering skrev förra veckan en intressant analys av Johnson & Johnson, ett bolag som funnits med på min bevakningslista ett bra tag. Aktien ligger tryggt kvar där i väntan på tillräckligt med kapital för att göra nästa köp på USA-börsen.

fredag 9 januari 2015

Vårstädningen fortsätter

Fortsätter vårstädningen av portföljen med att sälja Hufvudstaden, Latour, RaySearch, Bure, B&B Tools, Indutrade och BillerudKorsnäs.

Hufvudstaden - Tre fastighetsbolag känns som minst ett för mycket om man inte är en fastighetsfond. Har inget emot aktien egentligen, men när jag nu skulle minska antalet innehav blev det denna som fick lämna.

Latour - Har haft en pendlande utdelning de senaste åren. Hade en liten post och i valet mellan sälj eller öka blev det sälj.

RaySearch - Har fått fart på omsättningen och aktiekursen har dubblerats senaste året. Har dock ingen bra utdelningshistorik, så i valet mellan sälj eller öka blev det sälj. Posten var dessutom under 350 kr.

Bure - Förmågan att med några års mellanrum komma med en stor bonusutdelning för att däremellan ligga under branschsnitt i direktavkastning kan ju vara lockande för vissa, men jag har börjat sikta på jämn och stadig utdelning, så när ytterligare ett investmentbolag skulle bort så blev det Bure. Dessutom var posten en under 350 kr.

B&B Tools - Post under 350 kr och jag såg ingen anledning att öka.

Indutrade - Stigande omsättning och fin kursutveckling. En aktie som mycket väl hade kunnat få vara kvar i portföljen.

BillerudKorsnäs - Har haft en pendlande utdelning. Städas bort för att minska antalet innehav.

Erhållen likvid används till att öka i Unibet och Swedbank.

Unibet - Här har vi ett bolag som går som tåget. Omsättningen har ökat med i snitt 25% per år de senaste 10 åren och aktiekursen är upp 63% på 12 månader. Utdelningen kan beskrivas som lätt pendlande men ökande.

Swedbank - Tappade inledningsvis idag efter att Deutsche Bank sänkt sin rekommendation från behåll till sälj, så då passade jag på att öka. Deutsche Bank ser de allt lägre räntorna som ett hot mot intäkterna, men den stora massan av svenska bankkunder är oerhört träigt stolpiga. Själv bytte jag från Swedbank för ett antal år sedan och sänkte mina årskostnader med uppemot 20.000 kr. Då bytte jag dessutom från prutade villkor på Swedbank till oprutade villkor i den konkurrerande banken. Men när man sedan säger detta till släkt, vänner och bekanta som är kunder i Swedbank så möts man bara av ett ”Jo, man skulle väl kunna byta bank, men det får nog vara.” I en sådan sits kan Swedbank mycket väl fortsätta tjäna 733 kr i sekunden (och detta 24/7) bara på sitt räntenetto.

I och med detta har jag nu städat bort alla poster under 350 kr och dessutom kommit ner på 19 aktier och 4 fonder i portföljen.

onsdag 7 januari 2015

Påbörjar vårstädningen

Påbörjar vårstädningen på IPS-kontot: Säljer Lindab och Securitas.

Lindab står och stampar omsättningsmässigt. Vinsten är förvisso på väg upp, men det är långt kvar till nivåerna som gällde för 6-7 år sedan. Utdelningen har varit skral de år det ens har varit någon. Ifall de lyckas få tillbaka vinstmarginalen och gärna även öka omsättningen så kan det kanske bli en intressant aktie, men jag behöver dels få ner antalet bolag i min portfölj, och dels så är inte turn-around-case det jag siktar in mig på.

Securitas har delat ut 3 kr ± 10 öre varje år sedan 2006. Direktavkastningen på 3,2% är förvisso inte bland de sämre i portföljen i år, men jag ser hellre att pengarna placeras i ett bolag med utdelningstillväxt.

Vårstädningen för också med sig öppnande av ett till ISK ämnat för pensionssparande samt en KF för köp av utländska aktier. Detta då avdragsrätten på IPS-konto begränsas från i år.

För att kunna skapa vissa av de diagram jag postat i tidigare inlägg har jag matat in 24 månaders historik för portföljen och även applicerat den dynamiska planen bakåt i tiden. I december bommade jag 12-miljonersmålet med ynka 17,96 kr (edit: det bommade målet var med preliminära siffror för eget kapital vid månadens utgång; när kontobeskedet väl fanns tillgängligt visade det att jag översteg 12-miljonersmålet med 263,35 kr) så jag inleder därför året med en extrainsättning på mitt nya pensions-ISK med 100 kr som placeras i Avanza Zero. Avanza Zero är en väldigt trevlig och avgiftsfri indexfond som i sig själv berättigar till Avanzas superlån och är en bra grund i en portfölj som man kan tänkas vilja belåna.

lördag 3 januari 2015

Sammanfattning 2014 och mål 2015

2014 i några punkter:

 • Eget kapital: 113 711,31 kr
 • Förändring eget kapital: + 40 414,47 kr (+ 35,14 %)
 • Varav nysparande: 12 000 kr
 • Utdelningar (efter källskatt): 1 967,08 kr
 • Direktavkastning: 2,38 %
Edit 2015-01-07: Uppdaterat siffrorna enligt kontobeskedet för december som nu var tillgängligt.

Utveckling 2014

Utdelningar rullande 12 månader

Den största bidragande orsaken till ökningen är uppgången i Apple kombinerat med försvagningen av den svenska kronan. Apple utgör 31,8 % av portföljen. Planen för att komma ner till 20 % är dock att placera nysparandet i andra aktier tills Apple är nere på mer lämplig vikt i portföljen.

Bästa innehav:

 • Haldex +70 %
 • ICA Gruppen +53 %
 • Apple +41 %
 • BillerudKorsnäs +38 %
 • Betsson +36 %
 • Investor +30 %
 • Concentric +29 %
De sämsta innehaven har alla lämnat portföljen under året.
 • Concordia Maritime
 • Hemtex
 • TradeDoubler
 • Transcom WorldWide
 • PA Resources

Mål för 2015:

 • Åtminstone slå miljonplanen, och helst nå upp till 12M-planen.
 • Nysparande: 12 600 kr
 • Utdelningar: 2 500 kr
 • Städa portföljen och komma ner till max 20 aktier och 5 fonder. (Idag består den av 28 aktier och 3 fonder)

Plandetaljer:

Statiska planen:

 • 1 000 kr insättning i slutet av varje månad.
 • 0,277 % avkastning på ingående eget kapital varje månad. (1M-planen)
 • 1,074 % avkastning på ingående eget kapital varje månad. (12M-planen)
Den statiska planen

Dynamiska planen:

 Fördelning mellan avkastning och nysparande irrelevant.

 • 0,57 % ökning av eget kapital varje månad. (1M-planen)
 • 1,23 % ökning av eget kapital varje månad. (12M-planen)

Den dynamiska planen

Som jag skrev i mitt inlägg om den statiska planen har jag två olika planer för att nå sparmålet. Här är den andra planen: den dynamiska planen. Till skillnad från den statiska planen så utgår den dynamiska planen alltid från eget kapital i slutet av föregående månad och räknar inte heller med några fasta insättningar, utan den räknar kallt på vilken ökning av eget kapital som krävs nästa månad för att målet ska nås. Hur fördelningen av ökningen är blandad mellan värdeökning och insättning är i denna plan irrelevant. Överträffar man målet innebär det att det procentuella målet för kommande månader minskar och vice versa. Nackdelen med den dynamiska planen är att det inte går att göra snygga grafer på den, och snygga grafer är ju halva poängen med ekonomi. ;-)

Preliminära siffror ger att eget kapital vid utgången av december 2014 var 113 430,00 kr. Det egna kapitalet behöver då öka med 0,57% i månaden eller 7,10% på årsbasis för att jag ska nå miljonen. För att nå 12 miljoner är motsvarande siffror 1,23% respektive 15,81%.

Den statiska planen

För att följa resan mot 1 (eller 12) miljoner kronor har jag två olika planer; den första är den statiska planen. Den statiska planen tar sitt ursprung i eget kapital per den sista december 2014 och räknar vilken månatlig avkastning som behövs om jag i slutet av varje månad dessutom sätter in 1000 kr. Procentbeloppet kommer att vara konstant under hela planen och det faktiska utfallet kommer att vara över eller under planen men inte påverka planen. Detta ger en bra jämförelse över tid då planen kan plottas i en graf tillsammans med det faktiska utfallet.

Enligt preliminära siffror uppgick eget kapital till 113 430,00 kr per den 2014-12-31. Med ett månadssparande om 1000 kr i slutet av varje månad ger detta att det ingående värdet behöver uppnå en avkastning om 0,2770%, eller en årsavkastning om 3,3747% för att jag ska nå miljonen. För att nå 12 miljoner är motsvarande siffror 1,0739% respektive 13,676%.

Den statiska planen

Planen kan komma att uppdateras om det fasta månadssparandet ändras.