Sidor

söndag 4 juni 2017

Utdelningar maj 2017

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Apple (IPS)
16
5,51 kr
13,21 kr
74,92 kr 
Apple (NN)
2
0,63 USD
1,66 kr
9,39 kr 
Assa Abloy
10
3,00 kr
30,00 kr 
Atlas Copco (ISK)
6
3,40 kr
20,40 kr 
Atlas Copco (NN)
20
3,40 kr
68,00 kr 
Bahnhof
50
3,25 kr
162,50 kr 
Boston Pizza
35
0,1150 CAD
3,91 kr
22,13 kr 
CellaVision
33
1,50 kr
49,50 kr 
Emera
28
0,5225 CAD
14,16 kr
80,23 kr 
Hennes & Mauritz
22
4,90 kr
107,80 kr 
Investor A
6
11,00 kr
66,00 kr 
Investor B
36
11,00 kr
396,00 kr 
Kindred Group
50
3,52 kr
176,00 kr 
Nibe
50
0,88 kr
44,00 kr 
Pentair
10
0,3450 USD
0,00 kr
30,37 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,85 kr
3,61 kr
20,48 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,85 kr
12,79 kr
72,48 kr 
Realty Income Corp (NN)
20
0,2110 USD
5,56 kr
31,53 kr 
Wihlborgs Fastigheter
8
5,75 kr
46,00 kr 
Vitec
60
1,00 kr
60,00 kr 
ÅF
34
4,50 kr
153,00 kr 

Ränteutgifter: -54,67 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
1 666,06 kr
(1 464,34 kr)
YTD:
3 827,85 kr
(3 193,21 kr)
R12:
6 102,85 kr
(4 820,73 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,81 %
(2,75 %)
Viktad 3 mån:
2,88 %
(2,72 %)
Viktad 12 mån:
2,92 %
(2,52 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

USD: 47,40%
SEK: 24,87%
CAD:13,71%
GBP: 10,27%
DKK: 1,87%
EUR: 1,44%
CHF: 0,44% 

Nästa månad

Utdelningar väntas från Betsson, Boston Pizza, Johnson & Johnson, Microsoft samt Realty Income. Se även utdelningssidan.

Kommentarer

Månaden bjuder på första utdelningen från Boston Pizza: 22,13 kr netto. Som jag tidigare skrivit hamnade månadssparandet i denna aktie, varför jag förväntar mig att detta ökar ytterligare från och med juli. Ser fram emot många trevliga månadsutbetalningar från denna placering.

För första gången någonsin passerar jag 1500 kr i nettoutdelning för en enskild månad, och det med rätt god marginal: 1666,06 kronor ramlade in på kontot efter det att källskatter och räntor på krediterna räknats bort.

Slutligen är nettoutdelningen R12 för första gången över 6000 kr, det vill säga att det senaste året har jag i snitt fått 500 kr i utdelning varje månad.

tisdag 30 maj 2017

Mer pizza!

Boston Pizza

Månadssparandet går till ytterligare 15 aktier i Boston Pizza. Bolaget är månadsutdelande och utdelningen kommer i CAD. Även om bolaget har en stigande utdelning så är det inte någon klar utdelningstillväxtplacering, så därför kommer jag nog att vara nöjd med min nuvarande position ett tag framöver och fylla på annat kommande månader.

15 aktier à 22,89 CAD köptes 2017-05-29.


Intrum justitia logga

På mitt gamla IPS-konto passar jag på att återinvestera utdelningarna som trillat in under maj. 2 aktier à 306,50 kr köps i Intrum Justitia, som i år senarelagt sin bolagsstämma och därmed även utdelningen vilket gör att dessa två aktier kommer att lämna utdelning om en dryg månad.


Märker även att jag glömt skriva att jag i början av månaden återinvesterat tidigare månaders utdelningar på IPS-kontot genom att köpa ytterligare 5 aktier á 95 kr i Kindred Group (tidigare Unibet). Då köpet gjordes i början av månaden gav dessa aktier utdelning nu förra veckan.

tisdag 2 maj 2017

Yield on… capital?

I mina månadsrapporter skriver jag, kanske lite slarvigt, ”direktavkastning” för portföljen som helhet. Direktavkastning är ju vanligtvis något man pratar om för enskilda aktier och definieras då som utdelningen delat med aktiekursen. När jag räknar avkastningen för portföljen som helhet räknar jag utdelningen under en månad delat med ingående eget kapital för den månaden. (Detta räknas sedan om till årstakt genom att multiplicera de senaste 12 månadernas avkastning.) Notera att jag delar med eget kapital och inte aktievärdet, något som höjer den beräknade avkastningen.

Är det rätt att kalla detta för portföljens direktavkastning, eller är det någon form av Yield on… capital?

Månadsrapport: april 2017

Nyckeltal:

Tillgångar:
285 827,36 kr
(279 316,07 kr)
Belåning:
45 250,86 kr
(44 891,42 kr)
Eget kapital:
240 576,50 kr
(234 424,65 kr)
Nysparande:
2 000,00 kr
(1 300,00 kr)
Utdelningar:
1 052,06 kr
(600,36 kr)
Skuldränta:
53,65 kr
(51,00 kr)
Direktavkastning:
2,96 %
(2,99 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
201 443,74 kr
39 132,76 kr
19,43 %
202 909,48 kr
12 miljoner
243 495,24 kr
-2 918,74 kr
-1,20 %
246 967,54 kr

[Inget diagram då bilder för tillfället inte kan laddas upp till anonyma Blogger-bloggar från tredjepartsappar.] 

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
235 387,25 kr
5 189,25 kr
4,96 %
(5,04 %)
241 549,44 kr
12 miljoner
237 045,36 kr
3 531,14 kr
14,21 %
(14,27 %)
243 255,80 kr
20 k/mån utd
236 799,41 kr
3 777,09 kr
12,79 %
(12,86 %)
243 000,75 kr

Kommentarer:

För att nå miljonen behöver årsavkastningen nu inte ens uppgå till 5%. Inte illa. Nya rekord även beträdande att nå 12-miljoner där årsavkastningskravet nu är nere på rekordlåga 14,21%. I spåren av de senaste månadernas uppgångar har direktavkastningen börjat att falla, vilket gör att det nödvändiga beloppet för att få en månadsutdelning om 20 kkr vänt uppåt från tidigare rekordnivåer. Det ökade egna kapitalet gör dock att den nödvändiga årsavkastningen för att nå dit ändå minskar.

Utdelningar april 2017

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Bank of Nova Scotia
15 
0,76 CAD
11,06 kr
62,68 kr 
Becton Dickinson
0,73 USD
6,51 kr 
Bonava
1,90 kr
5,70 kr 
Chubb
0,69 USD
0,00 kr
12,23 kr 
Concentric
63 
3,50 kr
220,50 kr 
Genuine Parts Company
0,675 USD
1,82 kr
10,29 kr 
ICA Gruppen
10,50 kr
63,00 kr 
Kimberly Clark
16 
8,69 kr
20,84 kr
118,12 kr 
Klövern pref
5,00 kr
10,00 kr 
Nestlé
2,30 CHF
14,41 kr
26,77 kr 
NCC
3,00 kr
9,00 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,89 kr
3,69 kr
20,92 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,89 kr
13,06 kr
74,02 kr
Realty Income Corp (NN)
20
0,2110 USD
5,69 kr
32,26 kr 
Skanska
8,25 kr
16,50 kr 
Swedbank
23
13,20 kr
303,60 kr
Telus
22
0,48 CAD
10,58 kr
59,96 kr 

Ränteutgifter: -53,65 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
998,41 kr
(848,34 kr)
YTD:
2 161,79 kr
(1 728,87 kr)
R12:
5 901,13 kr
(4 651,39 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,94 %
(2,72 %)
Viktad 3 mån:
2,96 %
(2,66 %)
Viktad 12 mån:
2,94 %
(2,47 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

USD: 48,50 %
SEK: 24,48 %
CAD: 13,32 %
GBP: 9,83 %
DKK: 1,93 %
EUR: 1,49 % 
CHF: 0,45 %

Inget fint diagram då Blogger inte längre tillåter tredjeparts bloggningsappar att ladda upp bilder till anonyma bloggar. 

Nästa månad

Utdelningar väntas från Apple, Assa Abloy, Atlas Copco, Bahnhof, Boston Pizza, Cellavision, Emera, HM, Investor, Kindred Group (tidigare Unibet), Nibe, Realty Income, Pentair, Vitec, Wihlborgs fastigheter samt ÅF. Se även utdelningssidan.

Kommentarer

Äsch! 1 krona och 59 öre från att nå 1000 kr i utdelningsnetto under månaden, och därmed för första gången få en annan månad än maj som passerar denna småsparares första drömgräns. Nåväl, givet min investeringsstrategi att investera i bolag som höjer utdelningen och att Intrum justitia i år som undantag flyttat fram utdelningen från april till preliminärt juli gör att jag redan räknar hem att spränga tusenkronorsgränsen i april 2018.

YTD är utdelningarna 2161,79 kr, vilket är mer än mina utdelningar för hela 2014, och då har vi ju inte ens kommit fram till den stora utdelningsmånaden maj!

Slutligen välkomnar vi CHF som ursprung för utdelningarna i och med att mina aktier i Nestlé jag köpte i höstas gav utdelning för första gången. Har även planer på att plocka in ABB som ju också lämnar utdelningen i CHF.

onsdag 26 april 2017

Månadens köp

På IPS-kontot återinvesteras april-utdelningarna i 4 Assa Abloy-aktier à 187,30 kr. Köpet gjordes den 19:e.

I min kapitalförsäkring görs ett kombinerat månadsspar och utdelningsåterinvestering genom att att köpa 8 Atlas Copco B à 295,40 kr. Köpet gjordes den 26:e, det vill säga sista dagen att köpa aktier och vara berättigad till utdelningen. Detta köp ger alltså ytterligare 27,20 kr i utdelning nu i maj och sedan i november i och med att Atlas Copco tillämpar halvårsutdelning.

onsdag 12 april 2017

Köpt Skanska

Denna blev visst liggande i utkorgen sedan förra veckan utan att publiceras. Nåväl, bättre sent än aldrig heter det ju.

Utdelningssäsongen har börjat och första köpet för erhållen utdelning görs på IPS-kontot där två aktier i Skanska köps in à 211,60 kr. Skanska är ett stabilt byggbolag, och det lär ju inte byggas mindre de närmsta åren.

Köpet gjordes i måndags, och därmed blir det utdelningssurfande då utdelningen avskiljdes igår onsdag. 8,25 kr per aktie ramlar in på kontot nästa vecka.

lördag 1 april 2017

Månadsrapport: mars 2017

Nyckeltal:

Tillgångar:
279 316,07 kr
(273 469,46 kr)
Belåning:
44 891,42 kr
(40 976,68 kr)
Eget kapital:
234 424,65 kr
(232 492,78 kr)
Nysparande:
1 300,00 kr
(1 300,00 kr)
Utdelningar:
600,36 kr
(318,62 kr)
Skuldränta:
51,00 kr
(51,00 kr)
Direktavkastning:
2,99 %
(3,01 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
199 981,38 kr
34 443,27 kr
17,22 %
201 443,74 kr
12 miljoner
240 057,84 kr
-5 633,19 kr
-2,35 %
243 495,24 kr

[Bilder kan för tillfället inte laddas upp till Blogger.] 

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
233 450,19 kr
974,46 kr
5,04 %
(5,06 %)
235 387,25 kr
12 miljoner
235 090,01 kr
-665,36 kr
14,27 %
(14,26 %)
237 045,36 kr
20 k/mån utd
234 850,58 kr
-425,93 kr
12,86 %
(12,87 %)
236 799,41 kr

Kommentarer:

Köpet av Boston Pizza finansierades delvis med krediten, vilket förklarar uppgången i både tillgångar och belåning.

Utdelningar mars 2017

Utdelningssäsongen mjukstartar med utdelning från Kone, och halvårsutdelning från Castellum och Novo Nordisk som har börjat med det trevliga utdelningsupplägget.

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Castellum
69
2,50 kr
87,85 kr
Kone
7
1,55 EUR
15,50 kr
87,85 kr
Johnson & Johnson
4
0,80 USD
4,30 kr
24,40 kr
Microsoft
35
3,51 kr
18,40 kr
104,29 kr
Novo Nordisk
20
4,60 EUR
31,85 kr
86,12 kr
Realty Income Corp (IPS)
13
1,89 kr
3,63 kr
20,59 kr
Realty Income Corp (KF)
46
1,89 kr
12,85 kr
72,86 kr
Realty Income Corp (NN)
20
0,2105 USD
5,60 kr
31,75 kr

Ränteutgifter: 51,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
549,36 kr
(526,59 kr)
YTD:
1 163,38 kr
(880,53 kr)
R12:
5 751,06 kr
(4 454,48 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,97 %
(2,65 %)
Viktad 3 mån:
2,99 %
(2,57 %)
Viktad 12 mån:
2,93 %
(2,41 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

USD: 48,83 %
SEK: 24,12 %
CAD: 13,45 %
GBP: 10,09 %
DKK: 1,98 %
EUR: 1,53 % 

[Diagram kan komma senare. Just nu har blogger problem med bilduppladdning.]

Nästa månad

Utdelningar väntas från Bank of Nova Scotia, Becton Dickinson, Bonava, Boston Pizza, Chubb, Concentric, Genuine Parts, ICA, Kimberly Clark, Klövern preferens, NCC, Realty Income, Swedbank samt Telus. Se även utdelningssidan. Ingen utdelning väntas från Intrum Justitia då de flyttat fram årsstämman och därmed även utdelningen till juli.

fredag 31 mars 2017

Bank blev pizza

Hade egentligen haft småfunderationer på att lägga månadssparandet i Bank of Nova Scotia, men insåg lite snopet att jag skulle köpt senast igår för att vara berättigad till nästa utdelningstillfälle. Tankarna gick då vidare till andra aktier jag funderat på, och då jag gärna skulle öka i månadsutdelande aktier men inte vill öka i USA föll valet på en matkedja som vunnit några bloggares hjärtan och blivit lite av en följa John bland bloggläsande småsparare.

Boston Pizza

Boston Pizza Royalties Income Fund (ticker på Toronto-börsen: BPF.UN) är, den korta historien, ett bolag som tjänar pengar på franchiseavgifterna från pizzerior som vill använda sig av namnet. Aktien har diskuterats en del inom bloggosfären, så googla exempelvis "boston pizza utdelning" så hittar du en del. Och ja, i detta fall så är det faktiskt mer av följa John än egen research som ligger bakom.

Aktien lämnar utdelning varje månad, avskiljningsdag brukar ligga strax efter mitten i månaden och utdelningsdag den sista. (Vilket med mina erfarenheter från Becton Dickinson torde innebära att utdelningen landar på ett svenskt konto i början av månaden efter.) Direktavkastningen är i skrivande stund 6,16%, vilket inte är illa. Kombinerar man det med att de faktiskt dessutom höjer utdelningen någon gång nu och då så har detta potential för att bli en fantastisk investering på sikt.

35 aktier köpta à 22,80 CAD, vilket borde ge i runda slängar ytterligare 23 kr varje månad i utdelning efter avdragen källskatt. Köpet ökar kreditutnyttjandet, men den ökade räntekostnaden täcks av den ökade utdelningen.

lördag 25 mars 2017

Intrum Justitia skjuter på utdelningen och ABB erbjuder särskilt utdelningsförfarande

Intrum justitia logga

Intrum Justitia beslutade för en dryg vecka sedan att skjuta upp årsstämman på grund av att konkurrensprövningen av Lindorff-affären inte är klar. I och med det skjuts även utdelningen då den formellt godkänns på årsmötet och betalas ut efter detta. Preliminärt datum just nu är att utdelningen betalas ut först 6:e juli, men Intrum Justitia flaggar för att ”årsstämman kan komma att tidigareläggas beroende på tidpunkt för EU-kommissionens besked”.


ABB logga

ABB erbjuder särskilt utdelningsförfarande för aktieägare med skatterättslig hemvist i Sverige. I korthet innebär det att man låter utdelningen betalas av ett svenskt dotterbolag till ABB, och därigenom slipper man schweizisk källskatt. Haken är att väljer man att deltaga så kommer man inte att kunna sälja befintliga aktier under perioden 5–7 april, så aktiva traders bör fundera på om de vill deltaga, men för oss långsiktiga ägare är detta förmånligt.

Läs mer på ABBs hemsida.

måndag 13 mars 2017

Avanza sänker priset för Europahandel

Avanza meddelade härom veckan att de sänker priset för europahandel. Minicourtaget för handel på Tyska börsen sänks till 1 EUR, och hamnar därmed på samma pris som Nordnet haft i en bra bit över ett år. En extra glädjande nyhet är att man nu även kan handla direkt via siten på börserna i Nederländerna, Belgien och Portugal med minicourtage 4 EUR. (Nordnet har bara telefonorder för dessa börser och minicourtage från 99 kr.) Dessutom aviserar man att det inom kort även kommer att erbjudas handel på franska och italienska börsen via siten. Inget minicourtage anges för dessa, men då Parisbörsen ingår i Euronext tillsammans med Amsterdam, Bryssel och Lisabon så är en kvalificerad gissning att även det minicourtaget kommer att bli 4 EUR.

Däremot verkar Avanza inte ändra något på sitt minicourtage på Helsingforsbörsen om 0,95 EUR trots att Nordnet bara tar 1 kr.

Priskriget fortsätter alltså.

Kommer du att börja handla på dessa börser nu när priset sänks?

söndag 5 mars 2017

Månadsrapport: februari 2017

Nyckeltal:

Tillgångar:
273 469,46 kr
(258 063,26 kr)
Belåning:
40 976,68 kr
(41 018,03 kr)
Eget kapital:
232 492,78 kr
(217 045,23 kr)
Nysparande:
1 300,00 kr
(1 300,00 kr)
Utdelningar:
318,62 kr
(397,40 kr)
Skuldränta:
51,00 kr
(51,00 kr)
Direktavkastning:
3,01 %
(2,97 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
198 522,40 kr
33 970,38 kr
17,11 %
199 981,38 kr
12 miljoner
236 654,99 kr
-4 162,21 kr
-1,76 %
240 057,84 krGraf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
217 978,60 kr
14 514,18 kr
5,06 %
(5,28 %)
233 450,19 kr
12 miljoner
219 505,43 kr
12 987,35 kr
14,26 %
(14,48 %)
235 090,01 kr
20 k/mån utd
219 289,46 kr
13 203,32 kr
12,87 %
(13,14 %)
234 850,58 kr

Kommentarer:

Någon gång nu och då kommer en sådan där månad där börsen går starkt och portföljen nästan kommer upp till 12-miljonersplanen. Senaste det hände var juli 2016, men nu var det dags igen med en uppgång på 6,52 % nysparande ej inräknat. Detta gör att vi återigen spräcker ett antal rekord: avkastningskravet för att nå 1 miljon minskar från 5,28 % per år till 5,06 % per år, för att nå 12 miljoner till 14,26 % per år från tidigare rekord 14,42 % per år, och för att nå 20 kkr i månadsutdelning har den fortsatt stigande direktavkastningen gjort att detta nu uppnås vid 8,3 miljoner i eget kapital vilket sätter avkastningskravet till 12,87 % per år jämfört med förra månadens, tillika innevarande rekord, 13,14 %.

Utdelningar februari 2017

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Apple (IPS)
16
5,06 kr
12,13 kr
68,78 kr 
Apple (NN)
2
0,57 USD
1,52 kr
8,61 kr 
Emera
28
0,5225 CAD
14,98 kr
84,86 kr 
Pentair
10
0,345 USD
0,00 kr
30,71 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,87 kr
3,64 kr
20,67 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,87 kr
12,90 kr
73,12 kr 
Realty Income Corp (NN)
20
0,2105 USD
5,62 kr
31,87 kr 

Ränteutgifter: 51,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
267,62 kr
(199,86 kr)
YTD:
614,02 kr
(353,94 kr)
R12:
5 728,29 kr
(4 155,07 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
3,03 %
(2,49 %)
Viktad 3 mån:
3,01 %
(2,48 %)
Viktad 12 mån:
2,91 %
(2,36 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 25,24%; EUR: 1,16%; USD: 48,47%; GBP: 10,13%; DKK: 1,50%; CAD: 13,51%

Nästa månad

Utdelningsfesten inleds med förväntade utdelningar från Castellum, Johnson & Johnson, Kone, Microsoft, Novo Nordisk och Realty Income, samt dessutom eventuellt från Becton Dickinson som har sista mars som utbetalningsdag, men det kan dröja en eller ett par dagar innan man har pengarna i sin svenska depå så det kan tänkas att den kommer att registreras som en april-utdelning istället.

Kommentarer

Utdelningarna tickar på. Kan konstatera att jag under årets två första månader fått mer i utdelning än vad jag fick årets tre första månader för två år sedan.

torsdag 2 mars 2017

Vänder aktier i Swedbank och köper mer finans

Swedbank logga

Avslutar februari med att öka i Swedbank. Dels köps tre aktier in till min IPS-depå för de utdelningar som trillat in de senaste månaderna, och dels läggs månadssparandet i KF-portföljen på sju Swedbank-aktier så att Swedbank tar position även där.

Planen med Swedbank-köpet är att öka utdelningen i april, vilket jag tidigare skrev om, då den annars riskerar minska sedan förra året till följd av att en del bolag som vanligtvis delar ut i början av april i år delar ut i slutet av mars, och dessutom börjar några bolag med halvårsutdelning, vilket i år ger en negativ effekt på vårutdelningarna. När jag sedan på kvällen för in köpen i mitt kalkylblad för att hålla koll på allt märker jag att jag dels missat att skriva in den preliminära utdelningen för ett av mina innehav, och dels har jag för flera bolag skrivit in dagen aktierna handlas utan utdelning och inte dagen pengarna faktiskt trillar in på kontot. När jag korrigerar dessa fel visar det sig att den preliminära utdelningen för varje månad i år är högre än motsvarande månad i fjol. Utifrån detta faller behovet att köpa aktier för aprilutdelningens skull.

Dagen efter köpet blir det att jag vänder på aktierna och säljer hela den dagen innan nyöppnade positionen om 7 aktier i min KF-portfölj. Jag ångrar helt enkelt månadssparandet och lägger det på annat istället. Att jag sedan gjorde 2% vinst på det dygnet är ju inte helt fel.

Jag tror fortfarande på Swedbank som långsiktig placering och behåller resterande tidigare innehav, men mot bakgrund av att jag hade felaktigt beslutsstöd så ”makulerar” jag denna månads månadssparande.

Intrum justitia logga

Månadssparandet (efter en dags villovägar i Swedbank-aktier) landade i Intrum justitia, ett finansbolag som sysslar med betalningstjänster, inkasso, betalningsgarantier, köp av fordringar och annat sådant som smörjer det faktureringsfinansiella maskineriet inom företagsvärlden. Bolaget började med utdelning 2006, och har sedan dess höjt varje år. I år blir det alltså 11:e året i rad som utdelningen höjs. Det är inte dåliga utdelningshöjningar heller: enligt börsdata.se har utdelningen höjts med 12,6% per år de senaste 10 åren, och 14,9% per år de senaste 5 åren. Direktavkastningen må vara låg (2,76%) men fortsätter dessa fina utdelningshöjningar så kommer det ändå att växa snabbt på kontot.

Utdelningen sker i maj, vilket redan tidigare är min bästa utdelningsmånad, men jag tänker inte avstå från att köpa bra aktier jag vill ha bara baserat på när de delar ut.

Köpet görs i min KF och det blir där en ny position, men jag har aktien i andra delar av mitt pensionssparande sedan flera år och har länge funderat på att öka mitt innehav.

tisdag 21 februari 2017

Köp: Kone

Kone

Märker att jag glömde skriva att jag förra månaden dagen efter köpet av Novo Nordisk vände blicken österut och köpte mer av Kone inför utdelningen i mars. 1 aktie köptes för € 42,55.

Kone, som tillverkar och sköter service av hissar och rulltrappor, har varit ett bra innehav och jag ökar gärna i dem i framtiden.

Verktyg för utdelningssammanställning

Blev tipsad om siten Nordnet/Avanza-sammanställning. Du hämtar själv din transaktionshistorik som csv-filer från Nordnet och/eller Avanza och lägger upp i verktyget (allt sägs ske lokalt på din dator, inga filer skickas någonstans) så får du diverse diagram, mycket med fokus på utdelningar. Här är exempelvis mina utdelningar per bolag förra året:

Utdelningar per bolag

Hmm… Jag kanske ändå inte ska öka mer i Realty Income på ett tag.

Verktyget har en del buggar, allt från att vissa diagram inte visas korrekt till att diagramexport inte fungerar (fick göra en skärmdump för detta ändamål) till att jag misstänker att det finns fel i hur den läser filerna. Rättas dessa till så kan dock verktyget vara ett bra sätt att få överblick på hur det går för sparandet, särskilt för oss som har konton på både Avanza och Nordnet.

söndag 19 februari 2017

Problem i sikte

Boksluten rullar in på löpande band och med dem förslagen på utdelning. Jag noterar att ett antal av de bolag som brukar ge mig utdelning i början av april i år istället kommer att dela ut i slutet av mars, och ytterligare några stycken som brukar pynta utdelning i maj hostar i år upp pengarna i april. Det är ju väldigt trevligt på ett sätt, men för oss statistikgalna som lider av en lätt rubbning blir det problem då mars i och för sig ser väldigt bra ut, men april visar preliminärt lägre utdelning än föregående år (tappet till mars täcks inte upp av det som tillkommer från maj) och framför allt maj visar på en klar nedgång. Så vill vi som jagar månader i sträck med ständig höjning av utdelningen jämfört med samma tid föregående år inte ha det!

Frågan är om man som lätt rubbad galning ska försöka parera detta genom köp i bolag som lämnar utdelning i just april eller maj. Att köpa bolag enbart efter när de lämnar utdelning är en dålig idé, men när man har flera köpkandidater kan man ju gallra efter utdelningsperiod. Köpkandidater för april är exempelvis Intrum Justitia. För att få mer pengar i maj kan man köpa exempelvis Investor eller H&M.

När vi ändå pratar H&M så är det ett av två bolag i min portfölj (det andra är Castellum) som i år inför interimsutdelning, det vill säga att utdelningen fördelas över flera tillfällen under året. I båda dessa fall två tillfällen, ett på våren och ett på hösten. Generellt tycker jag att detta är bra, då det ger jämnare inkomster över året från utdelningar. Den lätt rubbade sidan av mig får försöka upprätthålla cirklarna när det innebär minskad utdelning en månad relativt föregående år. Däremot så gör båda dessa bolag tvärt om mot vad Novo Nordisk gjorde förra året när de införde interimsutdelning. En utdelning är ju en del av vinsten sedan föregående utdelningstillfälle, och som sådan borde ju den första utdelningen nu i vår vara för helåret sedan föregående års utdelning, och sedan kommer höstutdelningen som är halv då den är sedan vårutdelningen. Efter det är alla utdelningar ”halva” då de täcker halvåret från föregående utdelning. Så gjorde Novo Nordisk. Både Castellum och H&M föreslår dock halv utdelning redan nu från våren 2017. Det innebär ju att utdelningen för kalenderåret 2017 förvisso motsvarar utdelningen för kalenderåret 2016, men för oss aktieägare innebär det ju faktiskt att vi bara får halv utdelning för verksamhetsåret 2016 (utdelning våren 2017) men full utdelning för verksamhetsåret 2017 (hälften hösten 2017 och andra hälften våren 2018).

Vill man så skulle man ju kunna se det som att utdelningen för verksamhetsåret 2016 fördelas över flera delbetalningar under 2017, men den tolkningen innebär ju i så fall att bolaget bara sitter och tjuvhåller på halva utdelningen, och då borde aktieägarna få ränta för att de behöver vänta ett halvår på hälften av sina pengar.

Månadsrapport: januari 2017

Nyckeltal:

Tillgångar:
258 063,26 kr
(257 260,54 kr)
Belåning:
41 018,03 kr
(40 790,38 kr)
Eget kapital:
217 045,23 kr
(216 470,16 kr)
Nysparande:
1 300,00 kr
(1 000,00 kr)
Utdelningar:
397,40 kr
(257,69 kr)
Skuldränta:
51,00 kr
(47,00 kr)
Direktavkastning:
2,97 %
(2,91 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
197 066,78 kr
19 978,45 kr
10,14 %
198 522,40 kr
12 miljoner
233 286,35 kr
-16 241,12 kr
-6,96 %
236 654,99 krGraf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
217 400,06 kr
-354,83 kr
5,28 %
(5,28 %)
217 978,60 kr
12 miljoner
218 918,56 kr
-1 873,33 kr
14,48 %
(14,45 %)
219 505,43 kr
20 k/mån utd
218 711,80 kr
-1 666,57 kr
13,14 %
(13,16 %)
219 289,46 kr

 

Utdelningar januari 2017

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Bank of Nova Scotia
15 
0,74 CAD
11,19 kr
63,39 kr 
Becton Dickinson
0,73 USD
1,00 kr
5,64 kr 
Chubb
0,69 USD
0,00 kr
12,21 kr 
Genuine Parts Company
0,6575 USD
1,80 kr
10,23 kr 
Kimberly Clark
16 
8,31 kr
19,94 kr
112,99 kr 
Klövern pref
5,00 kr
10,00 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,81 kr
3,53 kr
20,01 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,81 kr
12,49 kr
70,83 kr 
Realty Income Corp (NN)
20
0,2025 USD
5,44 kr
30,82 kr 
Telus
22
0,48 CAD
10,81 kr
61,28 kr 

Ränteutgifter: 51,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
346,40 kr
(154,08 kr)
YTD:
346,40 kr
(154,08 kr)
R12:
5 660,53 kr
(4 114,45 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
3,01 %
(2,50 %)
Viktad 3 mån:
2,97 %
(2,46 %)
Viktad 12 mån:
2,88 %
(2,33 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 25,57%; EUR: 1,17%; USD: 48,46%; GBP: 10,25%; DKK: 1,52%; CAD: 13,04%

Kommentarer

Äntligen börjar det hända lite med januariutdelningen. Faktum är att utdelningen nu i januari är bara 7 kr från att vara lika stor som januari och februari tillsammans förra året. Det är trevlig utdelningsutveckling! Kanada står nu för 13 % av utdelningarna efter att köpen i januari förra året slagit igenom fullt ut i utdelningsstatistiken.

2013: 0 kr; 2014: 0 kr; 2015: 15,19 kr; 2016: 154,08 kr; 2017: 346,40 kr

Nästa månad

Utdelningar väntas från Apple, Emera, Realty Income samt Pentair.

torsdag 26 januari 2017

Köp: Novo Nordisk

Novo Nordisk logo

Köpte 3 aktier à 242,50 DKK i Novo Nordisk och har därmed tankat aktien för tredje månaden i rad. Är nu uppe i 20 aktier och har därmed dubblerat mitt innehav sedan den här tiden förra året. Därmed kommer marsutdelningen i år att vara lika stor som marsutdelningen förra året (givet oförändrad utdelning; koncensus på 4-traders är dock en ökning om ca 11 % på årsbasis) trots att Novo Nordisk nu har halvårsutdelning och bara halva utdelningen trillar in på kontot nu i mars.

Känner att Novo Nordisk nu utgör en lagom stor del av portföljen och kommer att köpa annat ett tag framöver.

Årssammanställning: 2016

2016 i några punkter:

 • Eget kapital: 216 470,16 kr
 • Förändring eget kapital: + 36 648,23 kr (+ 20,38 %)
 • Varav nysparande: 13 100 kr
 • Utdelningar (efter källskatt): 5 468,21 kr
 • Förändring utdelningar: + 1 492,65 kr (+ 37,55 %)
 • Direktavkastning: 2,84 % (+54 bps)

Utdelningar 2016

NewImage

Åter igen är januari sämsta månaden utdelningsmässigt. 2016 hade dock utdelningen ökat till 154,08 kr netto för januari, en ökning med 1000 % sedan året innan. Det skulle ju onekligen vara trevligt att kunna fortsätta hålla i den ökningstakten… Bästa månad blev, åter igen, maj med utdelningar om 1464,34 kr netto, upp 13 % sedan året innan. Medianutdelningen blev 316,20 (193,21) kr netto och medel 455,68 (337,80) kr netto. Fyra månader: mars, april, maj och juni, var över medelutdelning.

Sett till helåret ökade utdelningarna med drygt 37 %, och utvecklingen ser väldigt trevlig ut.

Diagram över utdelningar 2013–2016

Uppföljning av målen för 2016:

 • Slå miljonplanen √
 • Nå upp till 12M-planen ¬
 • 15 000 kr nysparande ¬
 • 6 000 kr utdelningar ¬
 • Minska dollarn som ursprungsvaluta vad gäller utdelningar från nuvarande 54,22 % till under 45 % ¬

2015 misslyckades jag endast med ett av de uppsatta målen. 2016 lyckades istället jag endast med ett av de uppsatta målen. Det i sig ger ju ett sken av att saker går i fel riktning, men kanske målen var för högt ställda. 12 M-planen är ett stretch-goal och inget jag på allvar tror att jag kommer att nå även om jag naturligtvis försöker, så missen där är inget jag bekymrar mig över. Nysparandeplanen borde jag insett var för högt ställd med tanke på händelser under 2016 jag visste skulle hända. Med facit i hand är jag ändå väldigt nöjd med att ha lyckats nyspara 13 100 kr. Utdelningsmålet på 6 000 kr netto innebar en ökning på 50 % och var för högt ställt. Dollarn har som ursprungsvaluta för utdelningarna minskat till 48,97 %. Uppenbarligen har jag skrivit att målet var att komma ner till 45 %, men det har jag under året glömt och hela tiden siktat på 50 %. Det senare uppnådde jag, men inte det jag först skrev.

Mål för 2017:

 • Slå miljonplanen, och helst nå upp till 12M-planen
 • Nysparande: 15 000 kr
 • Utdelningar: 7 000 kr

Miljonplanen:

Graf över statiska planen

onsdag 25 januari 2017

Månadsrapport: december 2016

Nyckeltal:

Tillgångar:
257 260,54 kr
(250 773,39 kr)
Belåning:
40 790,38 kr
(40 755,23 kr)
Eget kapital:
216 470,16 kr
(210 018,16 kr)
Nysparande:
1 000,00 kr
(1 000,00 kr)
Utdelningar:
257,69 kr
(384,44 kr)
Skuldränta:
47,00 kr
(51,00 kr)
Direktavkastning:
2,91 %
(2,88 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
195 614,52 kr
20 855,64 kr
10,66 %
197 066,78 kr
12 miljoner
229 951,56 kr
-13 481,40 kr
-5,86 %
233 286,35 kr


Graf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
210 935,65 kr
5 534,51 kr
5,28 %
(5,37 %)
217 400,06 kr
12 miljoner
212 404,86 kr
4 065,30 kr
14,45 %
(14,52 %)
218 918,56 kr
20 k/mån utd
212 211,61 kr
4 258,55 kr
13,16 %
(13,28 %)
218 711,80 kr

Kommentarer:

Återigen en månad som nästan hinner ta slut innan jag skriver månadsrapporterna. Trevlig avslutning på året med nya rekord i hur låg avkastningen måste vara för att jag ska nå mina mål: 5,28% på årsbasis för 1 miljon och 13,16% på årsbasis för 12 miljoner.

Utdelningar december 2016

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Johnson & Johnson
4
0,80 USD
4,37 kr
24,79 kr
Microsoft
35
3,56 kr
18,67 kr
105,82 kr
Realty Income Corp (IPS)
13
1,89 kr
3,68 kr
20,90 kr
Realty Income Corp (KF)
46
1,89 kr
13,05 kr
73,95 kr
Realty Income Corp (NN)
20
0,2020 USD
5,69 kr
32,23 kr

Ränteutgifter: 47,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
210,69 kr
(69,66 kr)
YTD:
5 468,21 kr
(3 975,56 kr)
R12:
5 468,21 kr
(3 975,56 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,94 %
(2,43 %)
Viktad 3 mån:
2,91 %
(2,41 %)
Viktad 12 mån:
2,84 %
(2,30 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 26,42%; EUR: 1,21%; USD: 48,97%; GBP: 10,61%; DKK: 1,57%; CAD: 11,22%

Nästa månad

Utdelningar väntas från Bank of Nova Scotia, Becton Dickinson, Chubb, Kimberly Clark, Klövern preferens, Realty Income samt Telus. Se även utdelningssidan.