Sidor

tisdag 21 februari 2017

Köp: Kone

Kone

Märker att jag glömde skriva att jag förra månaden dagen efter köpet av Novo Nordisk vände blicken österut och köpte mer av Kone inför utdelningen i mars. 1 aktie köptes för € 42,55.

Kone, som tillverkar och sköter service av hissar och rulltrappor, har varit ett bra innehav och jag ökar gärna i dem i framtiden.

Verktyg för utdelningssammanställning

Blev tipsad om siten Nordnet/Avanza-sammanställning. Du hämtar själv din transaktionshistorik som csv-filer från Nordnet och/eller Avanza och lägger upp i verktyget (allt sägs ske lokalt på din dator, inga filer skickas någonstans) så får du diverse diagram, mycket med fokus på utdelningar. Här är exempelvis mina utdelningar per bolag förra året:

Utdelningar per bolag

Hmm… Jag kanske ändå inte ska öka mer i Realty Income på ett tag.

Verktyget har en del buggar, allt från att vissa diagram inte visas korrekt till att diagramexport inte fungerar (fick göra en skärmdump för detta ändamål) till att jag misstänker att det finns fel i hur den läser filerna. Rättas dessa till så kan dock verktyget vara ett bra sätt att få överblick på hur det går för sparandet, särskilt för oss som har konton på både Avanza och Nordnet.

söndag 19 februari 2017

Problem i sikte

Boksluten rullar in på löpande band och med dem förslagen på utdelning. Jag noterar att ett antal av de bolag som brukar ge mig utdelning i början av april i år istället kommer att dela ut i slutet av mars, och ytterligare några stycken som brukar pynta utdelning i maj hostar i år upp pengarna i april. Det är ju väldigt trevligt på ett sätt, men för oss statistikgalna som lider av en lätt rubbning blir det problem då mars i och för sig ser väldigt bra ut, men april visar preliminärt lägre utdelning än föregående år (tappet till mars täcks inte upp av det som tillkommer från maj) och framför allt maj visar på en klar nedgång. Så vill vi som jagar månader i sträck med ständig höjning av utdelningen jämfört med samma tid föregående år inte ha det!

Frågan är om man som lätt rubbad galning ska försöka parera detta genom köp i bolag som lämnar utdelning i just april eller maj. Att köpa bolag enbart efter när de lämnar utdelning är en dålig idé, men när man har flera köpkandidater kan man ju gallra efter utdelningsperiod. Köpkandidater för april är exempelvis Intrum Justitia. För att få mer pengar i maj kan man köpa exempelvis Investor eller H&M.

När vi ändå pratar H&M så är det ett av två bolag i min portfölj (det andra är Castellum) som i år inför interimsutdelning, det vill säga att utdelningen fördelas över flera tillfällen under året. I båda dessa fall två tillfällen, ett på våren och ett på hösten. Generellt tycker jag att detta är bra, då det ger jämnare inkomster över året från utdelningar. Den lätt rubbade sidan av mig får försöka upprätthålla cirklarna när det innebär minskad utdelning en månad relativt föregående år. Däremot så gör båda dessa bolag tvärt om mot vad Novo Nordisk gjorde förra året när de införde interimsutdelning. En utdelning är ju en del av vinsten sedan föregående utdelningstillfälle, och som sådan borde ju den första utdelningen nu i vår vara för helåret sedan föregående års utdelning, och sedan kommer höstutdelningen som är halv då den är sedan vårutdelningen. Efter det är alla utdelningar ”halva” då de täcker halvåret från föregående utdelning. Så gjorde Novo Nordisk. Både Castellum och H&M föreslår dock halv utdelning redan nu från våren 2017. Det innebär ju att utdelningen för kalenderåret 2017 förvisso motsvarar utdelningen för kalenderåret 2016, men för oss aktieägare innebär det ju faktiskt att vi bara får halv utdelning för verksamhetsåret 2016 (utdelning våren 2017) men full utdelning för verksamhetsåret 2017 (hälften hösten 2017 och andra hälften våren 2018).

Vill man så skulle man ju kunna se det som att utdelningen för verksamhetsåret 2016 fördelas över flera delbetalningar under 2017, men den tolkningen innebär ju i så fall att bolaget bara sitter och tjuvhåller på halva utdelningen, och då borde aktieägarna få ränta för att de behöver vänta ett halvår på hälften av sina pengar.

Månadsrapport: januari 2017

Nyckeltal:

Tillgångar:
258 063,26 kr
(257 260,54 kr)
Belåning:
41 018,03 kr
(40 790,38 kr)
Eget kapital:
217 045,23 kr
(216 470,16 kr)
Nysparande:
1 300,00 kr
(1 000,00 kr)
Utdelningar:
397,40 kr
(257,69 kr)
Skuldränta:
51,00 kr
(47,00 kr)
Direktavkastning:
2,97 %
(2,91 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
197 066,78 kr
19 978,45 kr
10,14 %
198 522,40 kr
12 miljoner
233 286,35 kr
-16 241,12 kr
-6,96 %
236 654,99 krGraf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
217 400,06 kr
-354,83 kr
5,28 %
(5,28 %)
217 978,60 kr
12 miljoner
218 918,56 kr
-1 873,33 kr
14,48 %
(14,45 %)
219 505,43 kr
20 k/mån utd
218 711,80 kr
-1 666,57 kr
13,14 %
(13,16 %)
219 289,46 kr

 

Utdelningar januari 2017

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Bank of Nova Scotia
15 
0,74 CAD
11,19 kr
63,39 kr 
Becton Dickinson
0,73 USD
1,00 kr
5,64 kr 
Chubb
0,69 USD
0,00 kr
12,21 kr 
Genuine Parts Company
0,6575 USD
1,80 kr
10,23 kr 
Kimberly Clark
16 
8,31 kr
19,94 kr
112,99 kr 
Klövern pref
5,00 kr
10,00 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,81 kr
3,53 kr
20,01 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,81 kr
12,49 kr
70,83 kr 
Realty Income Corp (NN)
20
0,2025 USD
5,44 kr
30,82 kr 
Telus
22
0,48 CAD
10,81 kr
61,28 kr 

Ränteutgifter: 51,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
346,40 kr
(154,08 kr)
YTD:
346,40 kr
(154,08 kr)
R12:
5 660,53 kr
(4 114,45 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
3,01 %
(2,50 %)
Viktad 3 mån:
2,97 %
(2,46 %)
Viktad 12 mån:
2,88 %
(2,33 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 25,57%; EUR: 1,17%; USD: 48,46%; GBP: 10,25%; DKK: 1,52%; CAD: 13,04%

Kommentarer

Äntligen börjar det hända lite med januariutdelningen. Faktum är att utdelningen nu i januari är bara 7 kr från att vara lika stor som januari och februari tillsammans förra året. Det är trevlig utdelningsutveckling! Kanada står nu för 13 % av utdelningarna efter att köpen i januari förra året slagit igenom fullt ut i utdelningsstatistiken.

2013: 0 kr; 2014: 0 kr; 2015: 15,19 kr; 2016: 154,08 kr; 2017: 346,40 kr

Nästa månad

Utdelningar väntas från Apple, Emera, Realty Income samt Pentair.