Sidor

torsdag 26 januari 2017

Köp: Novo Nordisk

Novo Nordisk logo

Köpte 3 aktier à 242,50 DKK i Novo Nordisk och har därmed tankat aktien för tredje månaden i rad. Är nu uppe i 20 aktier och har därmed dubblerat mitt innehav sedan den här tiden förra året. Därmed kommer marsutdelningen i år att vara lika stor som marsutdelningen förra året (givet oförändrad utdelning; koncensus på 4-traders är dock en ökning om ca 11 % på årsbasis) trots att Novo Nordisk nu har halvårsutdelning och bara halva utdelningen trillar in på kontot nu i mars.

Känner att Novo Nordisk nu utgör en lagom stor del av portföljen och kommer att köpa annat ett tag framöver.

Årssammanställning: 2016

2016 i några punkter:

 • Eget kapital: 216 470,16 kr
 • Förändring eget kapital: + 36 648,23 kr (+ 20,38 %)
 • Varav nysparande: 13 100 kr
 • Utdelningar (efter källskatt): 5 468,21 kr
 • Förändring utdelningar: + 1 492,65 kr (+ 37,55 %)
 • Direktavkastning: 2,84 % (+54 bps)

Utdelningar 2016

NewImage

Åter igen är januari sämsta månaden utdelningsmässigt. 2016 hade dock utdelningen ökat till 154,08 kr netto för januari, en ökning med 1000 % sedan året innan. Det skulle ju onekligen vara trevligt att kunna fortsätta hålla i den ökningstakten… Bästa månad blev, åter igen, maj med utdelningar om 1464,34 kr netto, upp 13 % sedan året innan. Medianutdelningen blev 316,20 (193,21) kr netto och medel 455,68 (337,80) kr netto. Fyra månader: mars, april, maj och juni, var över medelutdelning.

Sett till helåret ökade utdelningarna med drygt 37 %, och utvecklingen ser väldigt trevlig ut.

Diagram över utdelningar 2013–2016

Uppföljning av målen för 2016:

 • Slå miljonplanen √
 • Nå upp till 12M-planen ¬
 • 15 000 kr nysparande ¬
 • 6 000 kr utdelningar ¬
 • Minska dollarn som ursprungsvaluta vad gäller utdelningar från nuvarande 54,22 % till under 45 % ¬

2015 misslyckades jag endast med ett av de uppsatta målen. 2016 lyckades istället jag endast med ett av de uppsatta målen. Det i sig ger ju ett sken av att saker går i fel riktning, men kanske målen var för högt ställda. 12 M-planen är ett stretch-goal och inget jag på allvar tror att jag kommer att nå även om jag naturligtvis försöker, så missen där är inget jag bekymrar mig över. Nysparandeplanen borde jag insett var för högt ställd med tanke på händelser under 2016 jag visste skulle hända. Med facit i hand är jag ändå väldigt nöjd med att ha lyckats nyspara 13 100 kr. Utdelningsmålet på 6 000 kr netto innebar en ökning på 50 % och var för högt ställt. Dollarn har som ursprungsvaluta för utdelningarna minskat till 48,97 %. Uppenbarligen har jag skrivit att målet var att komma ner till 45 %, men det har jag under året glömt och hela tiden siktat på 50 %. Det senare uppnådde jag, men inte det jag först skrev.

Mål för 2017:

 • Slå miljonplanen, och helst nå upp till 12M-planen
 • Nysparande: 15 000 kr
 • Utdelningar: 7 000 kr

Miljonplanen:

Graf över statiska planen

onsdag 25 januari 2017

Månadsrapport: december 2016

Nyckeltal:

Tillgångar:
257 260,54 kr
(250 773,39 kr)
Belåning:
40 790,38 kr
(40 755,23 kr)
Eget kapital:
216 470,16 kr
(210 018,16 kr)
Nysparande:
1 000,00 kr
(1 000,00 kr)
Utdelningar:
257,69 kr
(384,44 kr)
Skuldränta:
47,00 kr
(51,00 kr)
Direktavkastning:
2,91 %
(2,88 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
195 614,52 kr
20 855,64 kr
10,66 %
197 066,78 kr
12 miljoner
229 951,56 kr
-13 481,40 kr
-5,86 %
233 286,35 kr


Graf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
210 935,65 kr
5 534,51 kr
5,28 %
(5,37 %)
217 400,06 kr
12 miljoner
212 404,86 kr
4 065,30 kr
14,45 %
(14,52 %)
218 918,56 kr
20 k/mån utd
212 211,61 kr
4 258,55 kr
13,16 %
(13,28 %)
218 711,80 kr

Kommentarer:

Återigen en månad som nästan hinner ta slut innan jag skriver månadsrapporterna. Trevlig avslutning på året med nya rekord i hur låg avkastningen måste vara för att jag ska nå mina mål: 5,28% på årsbasis för 1 miljon och 13,16% på årsbasis för 12 miljoner.

Utdelningar december 2016

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Johnson & Johnson
4
0,80 USD
4,37 kr
24,79 kr
Microsoft
35
3,56 kr
18,67 kr
105,82 kr
Realty Income Corp (IPS)
13
1,89 kr
3,68 kr
20,90 kr
Realty Income Corp (KF)
46
1,89 kr
13,05 kr
73,95 kr
Realty Income Corp (NN)
20
0,2020 USD
5,69 kr
32,23 kr

Ränteutgifter: 47,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
210,69 kr
(69,66 kr)
YTD:
5 468,21 kr
(3 975,56 kr)
R12:
5 468,21 kr
(3 975,56 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,94 %
(2,43 %)
Viktad 3 mån:
2,91 %
(2,41 %)
Viktad 12 mån:
2,84 %
(2,30 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 26,42%; EUR: 1,21%; USD: 48,97%; GBP: 10,61%; DKK: 1,57%; CAD: 11,22%

Nästa månad

Utdelningar väntas från Bank of Nova Scotia, Becton Dickinson, Chubb, Kimberly Clark, Klövern preferens, Realty Income samt Telus. Se även utdelningssidan.