Sidor

fredag 31 juli 2015

Välkommen till portföljen: Johnson & Johnson

Månadens inköp gjordes på min KF-depå hos Nordnet.

Johnson & Johnson

Om ni läser denna blogg så utgår jag från att ni även läser andra ekonomibloggar, och då är Johnson & Johnson inget obekant för er. Om Investor kan anses vara ett alternativ till att köpa en Sverigefond så kan Johnson & Johnson ses som ett alternativ till att köpa en bioteknik/hälsofond. Produktportföljen är diversifierad och innehåller dels en konsumentdivision med varumärken som Natusan, Listerine, Nicorette, Imodium och Visine. Man har även läkemedel med både forskning och tillverkning, även om man här inte längre finns kvar på den svenska marknaden. Slutligen har man ett brett sortiment av medicinteknisk utrustning, av vilka vi använder oss av en del på mitt jobb, så jag kan med hands-on experience säga att de gör bra prylar.

Ur aktieägarsynpunkt är de smått fantastiska och en av USA-börsens stora aristokrater med att ha höjt utdelningen 53 år i rad! Min plan är att Johnson & Johnson ska utgöra en av hörnpelarna i min portfölj. Nu när både Avanza och Nordnet sänkt courtaget för USA-handel till 1 USD respektive 9 SEK så underlättar det köpen rejält, så fler köp kommer att komma.

4 aktier köptes till kursen 99,25 USD och växlingskurs 8,61.

 

Realty Income

Passade även på att öka mitt innehav i Realty Income genom att även ta in dem i min portfölj på Nordnet. 4 aktier köptes till kursen 47,40 USD och växlingskurs 8,61.

fredag 24 juli 2015

Månadsrapport juni 2015

Semestertider… men man kanske ska trycka ut månadsrapporten för juni medan det ännu är juli i alla fall.

Nyckeltal:

Tillgångar:
180 304,14 kr
(189 836,28 kr)
Belåning:
17 217,87 kr
(17 190,36 kr)
Eget kapital:
163 086,27 kr
(172 645,92 kr)
Nysparande:
2 000,00 kr
(1 100,00 kr)
Utdelningar:
500,52 kr
(1 399,77 kr)
Skuldränta:
27,51 kr
(26,77 kr)
Direktavkastning:
2,22 %
(2,35 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
170 039,25 kr
-6 952,98 kr
-4,09 %
171 432,38 kr
12 miljoner
175 343,44 kr
-12 257,17 kr
-6,99 %
178 123,77 kr

NewImage

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
173 454,34 kr
-10 338,07 kr
5,97 %
(5,77 %)
163 876,85 kr
12 miljoner
174 604,46 kr
-11 518,19 kr
14,75 %
(14,50 %)
164 966,38 kr
20 k/mån utd
174 528,57 kr
-11 442,30 kr
14,21 %
(13,90 %)
164 901,89 kr

Kommentarer:

Grekfrossa gör att portföljen backar 6,70% exklusive nysparande, det sämsta månadsresultatet sedan jag började föra nördigt noggrann statistik januari 2013. Samtidigt ger detta köpläge i flera företag, men jag är dock redan fullinvesterad och kommer att fortsätta vara det. Juli verkar däremot bli en trevlig börsmånad, och som det ser ut har jag tagit ikapp hela juni månads tapp. Spännande att se siffrorna om en vecka.

tisdag 21 juli 2015

Utdelningar juni 2015

Lagom till att juli nästan är slut kommer här juni månads utdelningar. Jag hade även räknat med att Klövern preferens skulle ramla in, men den kom efter månadsskiftet till juli.

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Betsson IL
32 
11,94 kr
382,00 kr 
Global X
90 
0,68 kr
9,14 kr
51,80 kr 
Microsoft
1
2,55 kr
0,38 kr
2,17 kr 
Realty Income Corp (IPS)
12
1,55 kr
2,78 kr
15,81 kr 
Realty Income Corp (KF)
37
1,55 kr
8,60 kr
48,74 kr 

Ränteutgifter: 27,51 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
473,01 kr
(309,55 kr)
YTD:
2 899,05 kr
(1 639,24 kr)
R12:
3 226,89 kr
(1 851,06 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,12 %
(2,38 %)
Viktad 3 mån:
2,22 %
(2,42 %)
Viktad 12 mån:
2,34 %
(saknas)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 47,79%, USD: 37,27%, GBP: 13,11%, EUR: 1,84%

Betsson, som har GBP som redovisningsvaluta, höjde i år utdelningen rätt rejält vilket lyfter GBP-tårtbiten från förra månadens 13,11% på R12.

Nästa månad

Utdelningar väntas från Global X, Kimberly Clark, Klövern preferens samt Realty Income. Se även utdelningssidan.