Sidor

fredag 30 december 2016

Köp: Novo Nordisk

Novo Nordisk logo

På årets sista börsdag passar jag på att öka i Novo Nordisk. (Ser även att jag verkar ha missat att skriva att jag även gjorde det förra månaden.)

Marknaden har insett att Novo Nordisk inte kommer att kunna fortsätta växa med 10% årligen i evig framtid, och det har straffat aktiekursen rejält, i skrivande stund -35% i år. De senaste 5 åren har dock kursen stigit 94%, och senaste månaden är kursen upp 7,5%, så jag tror att det vi nu har sett är en korrigering till en något mer verklighetsförankrad värdering av vinst och vinstprognos och att vi från denna nivå kan förvänta oss en mer normalt stigande utveckling av aktiekursen.

Som jag skrev tidigare i höstas så har Novo Nordisk infört interrimsutdelning, med följden att vi under 2016 fått 1½ års utdelning (hela 2015 + halva 2016). När vi nu återgår till att få utdelningar för ett år i taget, om än nu som halva föregående år + halva innevarande år mot tidigare hela föregående år, innebär detta att utdelningen per aktie kommer att minska för kalenderåret 2017 jämfört med 2016 då den var konstgjort boostad. Då jag på sikt haft avsikt att öka i Novo Nordisk passade jag på att göra detta nu så att den totala utdelningen från Novo Nordisk för kalenderåret 2017 inte blir lägre än 2016.

4 aktier köptes 28 november och ytterligare 3 aktier köptes idag 30 december.

onsdag 14 december 2016

Månadsrapport: november 2016

Nyckeltal:

Tillgångar:
250 773,39 kr
(246 395,21 kr)
Belåning:
40 755,23 kr
(37 669,19 kr)
Eget kapital:
210 018,16 kr
(208 726,02 kr)
Nysparande:
1 000,00 kr
(1 000,00 kr)
Utdelningar:
384,44 kr
(369,62 kr)
Skuldränta:
51,00 kr
(48,00 kr)
Direktavkastning:
2,88 %
(2,88 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

MålPlanDifferens (kr)Differens (%)Mål nästa månad
1 miljon
194 165,61 kr
15 852,55 kr
8,16 %
195 614,52 kr
12 miljoner
226 650,29 kr
-16 632,13 kr
-7,34 %
229 951,56 kr


Graf över statiska planen

Dynamiska planen:

MålPlanDifferensAvkastningskrav
årsbasis
Mål nästa månad
1 miljon
209 638,92 kr
379,24 kr
5,37 %
(5,38 %)
210 935,65 kr
12 miljoner
211 095,02 kr
-1 076,86 kr
14,52 %
(14,50 %)
212 404,86 kr
20 k/mån utd
210 909,52 kr
-891,36 kr
13,28 %
(13,30 %)
212 211,61 kr

Kommentarer:

Tillgångar över en kvarts miljon för första gången. Belåningen dock upp en del, så eget kapital ökade bara 0,14 % exklusive nysparande och har legat rätt still de senaste tre månaderna.

Utdelningar november 2016

AktieAntalUtdelning/aktieKällskattNettoutdelning
Apple (IPS)
16
5,16 kr
12,39 kr
70,21 kr 
Apple (NN)
2
0,57 USD
1,55 kr
8,81 kr 
Atlas Copco (ISK)
6
3,15 kr
18,90 kr 
Atlas Copco (NN)
12
3,15 kr
37,80 kr 
Emera
28
0,5225 CAD
14,97 kr
84,86 kr 
NCC
3
3,00 kr
9,00 kr 
Pentair
10
0,34 USD
0,00 kr
30,62 kr 
Realty Income Corp (IPS)
13
1,85 kr
3,60 kr
20,43 kr 
Realty Income Corp (KF)
46
1,85 kr
12,75 kr
72,28 kr 
Realty Income Corp (NN)
20
0,2020 USD
5,56 kr
31,53 kr 

Ränteutgifter: -48,00 kr

Utdelningsnetto
Månadens:
333,44 kr
(335,55 kr)
YTD:
5 257,52 kr
(3 905,90 kr)
R12:
5 327,18 kr
(3 922,20 kr)
Direktavkastning
årsbasis
Oviktad:
2,87 %
(2,41 %)
Viktad 3 mån:
2,88 %
(2,36 %)
Viktad 12 mån:
2,81 %
(2,29 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

SEK: 27,39%; EUR: 1,24%; USD: 47,35%; GBP: 10,89%; DKK: 1,61%; CAD: 11,52%

Nästa månad

Utdelningar väntas från Johnson & Johnson, Microsoft och Realty Income, samt dessutom eventuellt från Becton Dickinson om mitt köp gjordes innan X-date.

Kommentarer

I november förra året omplacerade jag en hel del Apple till andra aktier för att minska bolagets tyngd i portföljen och för att sprida utdelningarna mer jämnt över årets månader. Har under det gångna året inte fullt lyckats kompensera för detta utdelningsmässigt under Apple-månaderna, och utdelningen nu i november var 2 kr lägre än samma månad förra året. Nära skjuter ingen hare. Precis som jag skrev i augusti månads kommentarer så var detta väntat, men nu börjar resan mot att slå det föregående rekordet på 25 månader i rad där utdelningen är högre än samma månad året innan!